Nood? Bel: 06-53336074

Nieuwe politieacties (vroeg)pensioen op stapel

Ook in oktober roepen de politiebonden hun achterban op om te demonstreren voor de terugkeer van een fatsoenlijke (vroeg)pensioenregeling. In navolging van de acties in Midden-Nederland en Noord-Holland zal dit keer in Zeeland-West-Brabant, Oost-Brabant en Oost-Nederland het werk worden neergelegd. Doel: het nieuwe kabinet ertoe bewegen voldoende financiële ruimte te scheppen voor betrouwbare CAO-afspraken.

 

De politiebonden oefenen al jaren druk uit op de politiek om de uittreedmogelijkheden van politiemedewerkers op peil te houden. In 2012 besloot Den Haag tot een wettelijk vastgelegde koppeling van de AOW-gerechtigde leeftijd aan de levensverwachting, met als gevolg een jaar in jaar uit omhoog kruipende pensioenleeftijd. Uit naam van alle politiemensen hebben de bonden daar destijds volmondig en openlijk nee tegen gezegd. De Tweede en Eerste Kamer besloten anders.

 

Onevenredig hard geraakt

Voor politiemensen die zich fysiek en mentaal te pletter werken houdt het ergens op. Dat moment is aangebroken. De politie is onevenredig hard geraakt door het blijven oprekken van de pensioenleeftijd. Veel collega’s zijn terecht verontwaardigd over het extreem hoge ziekteverzuim en het groeiende aantal collega’s dat niet (gezond) de eindstreep haalt. Daarnaast zijn oudere collega’s beperkt inzetbaar voor onregelmatig en zwaar politiewerk en dat trekt een zware wissel op jongere collega’s.

 

Structureel en fatsoenlijk

Daarom roepen de politiebonden de politiek op om maatregelen te nemen en recht te doen aan het politievak en de mensen die zich dag en nacht inzetten voor ieders veiligheid. Recht voor zijn raap: kabinet, zorg voor de financiële ruimte die mogelijk maakt dat de nieuwe minister van Veiligheid en Justitie en de bonden in een nieuwe CAO stevige afspraken kunnen maken over een structureel en fatsoenlijk (vroeg)pensioenbeleid voor politiemensen.

 

Werkonderbrekingen

In navolging van de werkonderbrekingen in Midden-Nederland en Noord-Holland zullen de politiebonden in oktober de collega’s in Zeeland-West-Brabant, Oost-Brabant en Oost-Nederland oproepen hun werk tijdelijk neer te leggen. Meer informatie over wanneer en voor hoe lang volgt zo spoedig mogelijk.

 

De ANPV is lid van: