Nood? Bel: 06-53336074

Nieuw reglement rechtskundige bijstand ANPV

Per 3 april 2018 is het nieuwe reglement rechtskundige bijstand ANPV van kracht geworden.

In dit nieuwe reglement zijn de onderwerpen zoals ‘aanspraak op juridisch advies e/o rechtsbijstand’,

uitvoerig beschreven. Ook is beschreven wanneer er geen aanspraak is op rechtsbijstand alsmede

verplichtingen welke voortvloeien aan het verlenen van rechtsbijstand.

Bestaande ondersteuning:

Voor lopende zaken welke nu in behandeling zijn bij de ANPV zullen er geen wijzigingen optreden.

Klik hier voor het nieuwe reglement rechtskundige bijstand ANPV

De ANPV is lid van: