Nood? Bel: 06-53336074

NIEUW REGLEMENT RECHTSBIJSTAND ANPV

Per 15 augustus 2017 is het nieuwe reglement rechtsbijstand ANPV van kracht geworden.

In dit nieuwe reglement zijn de onderwerpen zoals ‘aanspraak op juridisch advies e/o rechtsbijstand’,

uitvoerig beschreven. Ook is beschreven wanneer er geen aanspraak is op rechtsbijstand alsmede

verplichtingen welke voortvloeien aan het verlenen van rechtsbijstand.

Bestaande ondersteuning:

Voor lopende zaken welke nu in behandeling zijn bij de ANPV zullen er geen wijzigingen optreden.

Klik hier voor het nieuwe reglement rechtsbijstand ANPV