Nood? Bel: 06-53336074

Nieuw kabinet moet ruimte maken voor goed politiepensioen

De ACP, ANPV en VMHP willen dat een nieuw kabinet wettelijke blokkades opheft die een goed “politiepensioen” in de weg staan. De afgelopen jaren is de politie onevenredig hard geraakt door nieuwe pensioenregels. Als hier niets over wordt opgenomen in het regeerakkoord, willen de bonden hun oproep met acties kracht bijzetten.  

Om mensen langer door te laten werken, namen verschillende kabinetten de afgelopen jaren drastische beslissingen. Politiemensen zagen hoe eerst een streep werd gezet door het functioneel ontslag met 60 jaar. Vervolgens verslechteren om fiscale redenen ook het vroegpensioen dat daarvoor in de plaats kwam en ook de levensloopregeling (die daar weer op volgde) bleek niet veilig: de regeling werd wettelijk beperkt en per 1 januari 2022 geheel afgeschaft. Voor politiemensen kwam dat bovenop de verhoging van de AOW-leeftijd en de beperking van de pensioensopbouw- waar de politie bovengemiddeld gebruik van maakt.

Zwaar beroep

ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp: “Voor politiemensen is dit onacceptabel. Zij hebben een hoogrisicovak dat zowel mentaal als fysiek enorm belastend is. Er zit een grens aan hoe lang zij dit werk kunnen volhouden.”

Het nieuwe kabinet kan haar ogen daar niet voor sluiten, maar moet maatregelen treffen waardoor aan de onderhandelingstafel bij een nieuw cao ruimte ontstaat voor verbetering. De bonden bezinnen zich op werkonderbrekingen wanneer het kabinet geen gehoor wil geven aan de oproep.

Gevolgen voor politieorganisatie

ANPV-voorzitter Geert Priem: “De gevolgen van het langer doorwerken zetten nu al de hele politieorganisatie onder druk.” Politiemedewerkers zijn op oudere leeftijd slechts beperkt inzetbaar voor onregelmatig en zwaar politiewerk. De politieorganisatie heeft grote moeite om hen geschikt werk te bieden. De vergrijzing van het personeelsbestand trekt bovendien een zware wissel op jonge politiemensen. Met een beperkte groep draaien zij het grootste deel van de onregelmatige diensten.

Opheffen blokkades

De ACP, ANPV en VMHP vragen concreet om de volgende wetswijzigingen:

 -       Flexibilisering van de AOW-leeftijd, zodat cao-partijen de mogelijkheid hebben om sectorale afspraken te maken die hierop verder bouwen

-        Het afschaffen van de fiscale boete op vervroegde uittreding (RVU-heffing)

-        Het aantal verlofuren (nu maximaal 50 weken maal de arbeidsduur per week) dat fiscaal onbelast kan worden opgespaard uit te breiden

-        Een netto-netto pensioenspaarregeling mogelijk te maken die buiten de vermogensredementsheffing valt

Oproep

De bonden wijzen erop dat de gemiddelde levensverwachting bij zwaar werk lager uitpakt dan gemiddeld. Dat moet mede reden zijn om huidige regels bij te stellen. Het kan niet zo zijn dat degenen die zich fysiek en mentaal te pletter werken, minder tijd en geld van hun pensioenpremie terugzien dan andere groepen. De bonden erkennen dat dit voor meerdere zwaarbelastende beroepen geldt en nodigen andere bonden, zowel binnen als buiten de politiesector, dan ook uit om de roep om verruiming van pensioenmogelijkheden te ondersteunen.

De ANPV is lid van: