Nood? Bel: 06-53336074

Nederlandse politiek aan zet

Aan de politiebonden heeft het niet gelegen. Na een actie waarbij ruim méér dan 40.000 handtekeningen werden opgehaald kon het burgerinitiatief afgelopen week overhandigd worden aan de vaste kamercommissie van de 2e Kamer. 

De vier politiebonden ACP, NPB, VMHP en ANPV trokken in Den-Haag met een honderdtal collega’s  via het kantoor van de werkgeversorganisatie VNO-NCW en het NP Hoofdbureau naar ‘Het Plein’ 

Bij de werkgeversorganisatie werd ‘morele steun’ uitgesproken waarbij werd opgemerkt dat de ‘Werkgevers uit Nederland’ ook met deze problemen werden geconfronteerd en dat dit onderwerp al bij herhaling, welliswaar zonder resultaat,  besproken was. 

Ook de Korpschef van de Nationale Politie, Erik Akerboom kwam naar buiten om onze collega’s een ‘hart onder de riem te steken’ en zei dat hij van mening was dat politiemensen zwaar, risicovol en riskant werk doen. En dat de politiek aan zet was op dit dossier. 

De ingediende handtekeningen worden nu beoordeeld of het er wel echt minimaal 40.000 zijn en of aan alle voorwaarden voldaan is, waarna men gaat bekijken wanneer er voor dit onderwerp tijd vrijgemaakt kan worden op de politieke agenda voor de 2e Kamer. 

Het is dan ‘hom of kuit’ voor de politieke partijen. Zij zullen toch echt aan moeten geven hoe zij over dit onderwerp denken en welke oplossingen zij per partij in gedachten hebben over dit onderwerp.

De ANPV is lid van: