Nood? Bel: 06-53336074

NATIONALE POLITIE HERVAT UITLEVERING POLO’s

Medio 2017 is de NP gestart met het uitleveren van een drietal extra polo’s voor de collega’s die deze polo’s in gebruik hebben. Deze polo’s die ongevraagd uitgeleverd werden kwamen niet ten laste van het eigen kledingbudget van de betreffende collega’s.

Helaas is gebleken dat er veel klachten binnen kwamen van collega’s die hiervan geen gebruik wensten te maken e/o die in het geheel geen drager van deze polo’s waren. Als reactie hierop heeft de NP de totale uitlevering van de polo’s stop gezet. Bijbestelling was vanaf dat moment nog wel mogelijk, echter uitsluitend indien deze vanuit het eigen kledingbudget voldaan werden. Een onrechtvaardige situatie, immers ongeveer 3000 collega’s kregen deze polo’s ‘om niet’ terwijl anderen er gewoon voor moesten betalen uit het eigen budget.

Reden dan ook voor de ANPV om hierover meermaals vragen te stellen en aan te dringen op gelijkheid voor iedereen.

De reactie van de NP is afgelopen week ontvangen en luidt:

‘De uitlevering van de polo’s zal weer worden opgepakt. Medewerkers die nog niet in aanmerking zijn gekomen voor de uitlevering van de extra polo’s zullen worden benaderd en, indien daar behoefte aan is, voorzien van nieuwe polo’s. Het definitieve uitleveringsplan zal de komende tijd door Team Politie-uitrusting verder worden uitgewerkt’

.Als ANPV zijn wij tevreden met dit antwoord en we hopen dan ook dat deze kwestie op een korte termijn opgelost is.

De ANPV is lid van: