Nood? Bel: 06-53336074

Nachtdienstontheffing slechts één keer aanvragen

Vanuit het land bereikten ons meerdere berichten omtrent problemen met betrekking tot de ‘geldigheidsduur’ van een aangevraagde nachtdienstontheffing.
 
Reden genoeg voor de ANPV om hierover vragen te stellen aan de werkgever. Op 30 augustus mochten wij het antwoord ontvangen. De regeling is volstrekt helder en slechts voor één uitleg vatbaar. Een nachtdienstontheffing hoeft slechts eenmalig aangevraagd te worden en heeft een open einddatum. Onderstaand de officiële reactie van de werkgever naar aanleiding van de gestelde vragen:
 
      "De redactie van artikel 1 van de regeling is dat de medewerker van 55 jaar of ouder jaarlijks een verzoek kan doen voor gehele of gedeeltelijke nachtdiensttontheffing. Daarmee wordt niet beoogd dat de degene die al ontheffing heeft gekregen dat jaarlijks opnieuw moet aanvragen, maar dat het niet de bedoeling is om meerdere keren per jaar aanvragen te doen voor gehele of gedeeltelijk ontheffing. Nachtdienstontheffing en/of vrijstelling voor consignatie in de nacht (indien toegekend) geldt voor onbepaalde tijd. Nachtdienstontheffing hoeft dan ook niet jaarlijks te worden aangevraagd. De toelichting op het artikel geeft geen nadere uitleg. De werkgever interpreteert de term “jaarlijks” zoals hiervoor is aangegeven.
 
Het gestelde onder het 1e aandachtstreepje is onverkort van toepassing in overeenstemming met artikel 1 lid 1 van de Regeling nachtdienstontheffing. Op het Intranet van het korps is informatie over de nachtdienstontheffing opgenomen op de pagina ‘Personeel’. In dit document staat: ‘Nachtdienstontheffing en/of vrijstelling voor consignatie in de nacht (indien toegekend) geldt voor onbepaalde tijd, je hoeft dit dan ook niet jaarlijks aan te vragen. De term jaarlijks aanvragen in de regelgeving duidt op de eventuele wijziging die je in je ontheffing wenst. Bijvoorbeeld je vraagt in 2016 uitsluitend de ontheffing voor consignatie tussen 00:00 uur en 06:00 uur aan, dan kun je pas in 2017 of later een aanvraag doen voor de ontheffing van diensten gedurende die uren.’ "
 

De ANPV is lid van: