Nood? Bel: 06-53336074

Nacalculatie reiskostenregeling

Door de ANPV en ACP zijn schriftelijke vragen gesteld over de negatieve gevolgen van de invoering van de nieuwe reiskostenregeling per 1 juli 2016. Per genoemde datum wordt de tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer alleen nog uitbetaald op declaratiebasis. Diverse leden hebben ons hierover benaderd en zij kwamen tot de conclusie dat de invoering halverwege een lopend jaar in plaats van per 1 januari nadelige financiële effecten zou hebben over 2016. Meer specifiek is dit nadeel met name voor de collega's die elke maand een vaste vergoeding krijgen voor de tegemoetkoming woon-werkverkeer.

De vaste tegemoetkoming wordt elk jaar berekend over max 206 werkdagen minus een verrekening van cursus- , ziekte- en vakantiedagen. Door zo midden in een jaar over te stappen op een nieuw systeem worden collega's financieel gedupeerd die een vaste tegemoetkoming hebben EN die hun zomervakantie NA 1 juli gepland hebben. Door deze middeling hebben zij in de eerste 6 maanden van 2016 dus een lager bedrag ontvangen dan dat waar zij recht op hebben omdat de vakantiedagen hierin meegenomen waren. Daarbij komt dat zij over de nog te genieten zomervakantie die dan gelegen is NA 1 juli 2016 geen vergoeding woon-werkverkeer declareren want ze zijn dan op vakantie.

Mede naar aanleiding van de door de ANPV en ACP ingediende schriftelijke vragen heeft de werkgever aangegeven dat zij de conclusie delen dat er in veel gevallen sprake is van financieel nadeel. De Nationale Politie zal over gaan tot een nacalculatie over de periode 1 januari t/m 1 juli 2016. Collega's moeten deze nacalculatie zelf aanvragen waarna overgegaan zal worden tot een nabetaling. Afgesproken is dat de Nationale Politie zelf actief zal gaan communiceren middels publicatie op intranet en het sturen van brieven.

De ANPV is lid van: