Nood? Bel: 06-53336074

Mogelijkheid tot na-declaratie reiskosten

Hoe werd de vaste tegemoetkoming reiskosten berekend?
Conform artikel 7 van het Brvvp was een vaste tegemoetkoming gebaseerd op 260 werkdagen per jaar (bij een vijfdaagse werkweek) minus 54 dagen voor vakantie, ziekte, incidentele roostervrije dagen, enz. Per maand hield je gemiddeld 17 werkdagen (reisdagen) over waarvoor je reiskostenvergoeding kreeg. In de nieuwe situatie, waarbij je zelf gaat declareren, declareer je de werkelijk gemaakte reizen woon-werkverkeer die bovenop deze gemiddelde 17 dagen komen. Reis je niet of minder dan die 17 dagen per maand, ontvang je natuurlijk over minder dagen een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer.
 
De berekening
Het gemiddelde aantal van 17 reisdagen, bij een vijfdaagse werkweek, is als volgt tot stand gekomen; 260 werkdagen per jaar, min 54 dagen voor ziekte, incidenteel verlof, etc. = 206 dagen x 5/5 en vervolgens gedeeld door 12 = 17. Werk je in deeltijd dan krijg je reiskostenvergoeding naar evenredigheid. Als je bijvoorbeeld 4 dagen werkt dan is het 206 dagen x 4/5, gedeeld door 12. 
 
Na-declaratie
Wanneer je, bij een vijfdaagse werkweek, over de periode januari tot juli meer dan 103 dagen (de helft van die 206 dagen) hebt gewerkt (gereisd) dan is het mogelijk om die extra reizen alsnog afzonderlijk te declareren. Bij een vierdaagse werkweek moet je meer dan 103 x 4/5 dagen hebben gereisd.
Je zal het exacte aantal reisbewegingen moeten kunnen aantonen en laten fiatteren door je leidinggevende als je voor een na-declaratie in aanmerking wenst te komen (art. 37 Brvvp).
 
 
 
 
YouForce
Voor deze na-declaratie komt een aparte tegel in YouForce beschikbaar. Dit wordt via de intranetsite politie bekend gemaakt.
 
Bron: Intranetsite politie
 

De ANPV is lid van: