Nood? Bel: 06-53336074

Meldingen ANPV studentenloket geven resultaat

Naar aanleiding van diverse meldingen bij het ANPV studentenloket over het naar voren of naar achteren verplaatsen van examens  is er inmiddels contact geweest met de politieacademie. Studenten werden door de politieacademie voor een voldongen feit gesteld en hadden in het verplaatsen van een examen geen inspraak.

Wij kunnen nu melden dat onze bezwaren zijn overgenomen en dat het probleem daarmee opgelost zou moeten zijn. In het studentenstatuut 2020 waarin opgenomen het Opleidings- en Examenreglement (OER) heeft een aanvulling plaatsgevonden in artikel 17 van het OER.

Er is een lid 6 aan dit artikel toegevoegd wat letterlijk luidt:

Alleen met toestemming van de student kan de examendatum vroeger of later dan de geplande datum plaatsvinden.

Met ingang van 2020 is het dus niet meer toegestaan om een examen vroeger of later dan de geplande datum te laten plaatsvinden, TENZIJ dit met toestemming van de student plaatsvindt.

Heb jij ook vragen of heb je ondersteuning nodig bij geschillen neem dan contact op met het ANPV studentenloket via studenten@anpv.nl

 

De ANPV is lid van: