Nood? Bel: 06-53336074

LOPV LUIDT DE NOODKLOK

De landelijke organisatie voor politievrijwilligers (LOPV) heeft in een brandbrief aan de Korpschef van de Nationale Politie (NP) aangegeven dat het vrijwilligersbeleid binnen de NP niet op de huidige wijze voortgezet kan worden.

Zij willen garanties dat er voor 2018 en verder opleidingscapaciteit vrij wordt gemaakt voor de huidige én nieuwe politievrijwilligers die in zouden kunnen stromen. Afspraken die in het verleden zijn gemaakt tussen enerzijds de LOPV en anderzijds de Minister van V&J, alsmede toezeggingen vanuit de NP en afspraken die in cao verband gemaakt zijn dienen volgens de LOPV nagekomen te worden.

Indien dat niet gebeurd zal de uitstroom alleen maar groter worden en haken gemotiveerde vrijwilligers af. Ook zal door de vergrijzing bij de vrijwilligers versneld sprake dienen te zijn van een grotere instroom. Indien de huidige situatie niet veranderd dan ziet de LOPV zich niet meer als een geloofwaardig gesprekspartner van de Nationale Politie.

De ANPV is van mening dat er snel een gesprek dient te komen tussen de Korpschef en portefeuillehouder vrijwilligers om samen met de LOPV uit de huidige impasse te komen. Ook vrijwilligers leveren een positieve en belangrijke bijdrage aan de Nationale Politie. Om deze mensen goed getraind te houden alsmede opleidingsperspectief te bieden dienen gemaakte afspraken ook nagekomen te worden.

Klik hier voor de brandbrief van de LOPV.

De ANPV is lid van: