Nood? Bel: 06-53336074

Loopbaanpad Senior

Akkoord aanspraak zittend personeel op seniorfunctie!

In de CAO 2018-2020 is afgesproken dat toekomstige politiemedewerkers met een MBO 4 diploma maximaal 10 jaar na afronding van hun opleiding, op een seniorfunctie geplaatst worden. Mits ze op tijd aan bepaalde mobiliteitseisen voldoen.

Vandaag hebben de politiebonden en de werkgever een akkoord bereikt over een overgangsbeleid voor "zittend personeel". Dat door deze CAO-afspraak onder voorwaarden ook aanspraak krijgt op een seniorfunctie.

De ANPV en de andere bonden hanteren bij de uitwerking een belangrijk uitgangspunt: Het 'inhalen' van zittende medewerkers door collega's, die vanaf 2021 instromen moet zoveel mogelijk worden vermeden.

Tot op het laatste moment heeft de ANPV samen met de andere bonden, intensief overlegd en onderhandeld om tot een voor beide partijen acceptabel overgangsbeleid te komen. We willen alle ANPV leden zo goed en volledig mogelijk informeren over de gemaakte afspraken. We zullen jullie daarom in twee delen informeren omtrent het overgangsbeleid.

Komende week volgt uitleg over de gemaakte afspraken op hoofdlijnen, in de weken hierna gaan we in op de details.

Hou onze website of social media in de gaten voor het laatste nieuws!

 

 

 

 

 

 

 

De ANPV is lid van: