Nood? Bel: 06-53336074

Leden oordelen over onderhandelingsresultaat afschaffing Bisschopstoelage

Vandaag stemmen leden van de Eenheid Amsterdam over de afschaffing Bisschopstoelage.

De werkgever besloot bij de vorming van de Nationale Politie om deze toelage af te schaffen zonder dat met de bonden te overleggen. De ACP, ANPV en VMHP hebben nu afgedwongen dat afschaffing geleidelijk gebeurt. Besparingen moeten weer terug worden gegeven aan de collega’s. Eind van de dag wordt duidelijk of de leden van de Eenheid Amsterdam die oplossing steunen.

De Bisschopstoelage blijft tot 1 januari 2017 gelden. In 2018 wordt deze afgebouwd tot 75% en in 2019 verstrekt de werkgever nog 50%. De €100.000,- die hierdoor in 2020 vrijkomt, wordt direct toegevoegd aan het arbeidsvoorwaardenbudget.

Stevige onderhandelingen
De werkgever wilde bij de vorming van de Nationale Politie de regels voor beloningen en toelages landelijk gelijktrekken. Daarmee werd ook een streep gezet door de specifieke Bisschopstoelage van de eenheid Amsterdam. De ACP heeft vervolgens (met instemming van haar leden) de toelage herhaaldelijk ingebracht als onderwerp bij de onderhandelingen. Het resultaat daarvan is een afschaffing in stappen waarbij alle besparingen terugvloeien naar de collega’s.

Betaalt wat je draait
Met de afschaffing van de Bisschopsregeling verdwijnt een specifieke regeling voor onder meer piket en overuren. Daarvoor in de plaats komen de landelijke regels voor piket en overwerk waarbij collega’s betaald krijgen wat ze draaien.

De ANPV is lid van: