Nood? Bel: 06-53336074

Laat je horen tijdens CAO-sessies

Op donderdag 17 mei kwamen ruim honderd kaderleden van de vier politiebonden ACP, ANVP, NPB en VMHP in Amersfoort bijeen om een volgende ronde in te luiden in het CAO-traject: de CAO-sessies. Voor de bonden is het duidelijk: eerst de politieorganisatie op orde, dan pas praten over wat voor ons, t.a.v. flexibilisering acceptabel is​.

Na acht formele onderhandelingen is het tijd om met onze achterban in gesprek te gaan: wat vinden jullie van de flexibiliseringsvoorstellen van de werkgever omtrent modaliteiten, afschaffen van de LAR, nachtdienstontheffing, reis-en verblijfkosten en verruiming verplaatsingsmogelijkheden en het herstelplan dat de bonden als reactie hierop hebben opgesteld?

De politiebonden organiseren sessies op zeven locaties om een korte terugblik te geven op de CAO-onderhandelingen en toe te lichten waar we nu staan. Na de introductie gaan we met kleine groepen politiecollega’s praten over de inzet van de werkgever.

CAO-sessies 

Tijdens deze bijeenkomsten gaan we verschillende onderwerpen uit de flexibiliseringsvoorstellen van de werkgever bespreken. Waar zit ruimte en wat is echt niet acceptabel? Namens de bonden zorgt een gespreksleider voor een goed verloop en er schrijft iemand mee om de inbreng tijdens de sessies te verzamelen. 

Laat je horen en kom naar een CAO-sessie:

18 juni  Rotterdam (De Veranda) Cor Kieboomplein                             9.30 - 12.30  

19 juni  Eindhoven, Mathildelaan 4                                                       14.00 - 16.30 

20 juni  Den Haag (De Yp), Katschiplaan 10                                           9.30 - 12.30 

25 juni  Amsterdam (De Eenhoorn), James Wattstraat 84                    9.30 - 12.30 

26 juni  Utrecht, Kroonstraat 25                                                             14.00 - 17.00 

27 juni  Apeldoorn, Europaweg 79                                                          9.30 - 12.30  

28 juni  Drachten, Noorderend 4                                                             9.30 – 12.30

 

Heb je vragen? Mail dan naar cao@acp.nl.  

     

 

 

  

 

 

 

 

De ANPV is lid van: