Nood? Bel: 06-53336074

'Keiharde' toezegging kabinet blijkt 'boterzacht'

In het najaar van 2015 heeft het kabinet 'keiharde' toezeggingen gedaan aan met name de oppositiepartijen in de Tweede Kamer waarbij het Ministerie van Veiligheid & Justitie méér geld zou krijgen om zo de financiële problemen het hoofd te kunnen bieden. Deze toezegging was het wisselgeld voor de oppositiepartijen om het VVD/PvdA kabinet in de Eerste Kamer zo aan een meerderheid te helpen bij cruciale dossiers waarvoor de regeringspartijen steun nodig hadden. Want de regeringspartijen hebben geen meerderheid meer in de Eerste Kamer.

Afgelopen week zijn de cijfers bekend geworden van de Voorjaarsnota (VJN) en daarbij is de constatering dat er voor de Nationale Politie zegge en schrijven een bedrag van 188 miljoen euro beschikbaar komt. De 'keiharde' toezegging van het kabinet blijft nu opeens 'boterzacht' ! Een bedrag wat ook volstrekt ontoereikend is om de problemen bij de Nationale Politie adequaat te lijf te gaan.  Recent is er een onafhankelijk onderzoek ingesteld op verzoek en in opdracht van het Ministerie van V&J waarbij men tot de conclusie kwam dat er minimaal 300 miljoen euro structureel extra ter beschikking moet komen voor de Nationale Politie.

Het huidige bedrag wat toegezegd is, betreft ook geen 'nieuw' geld want 102 miljoen euro was al toegezegd voor andere zaken die momenteel actueel zijn, zoals vluchtelingenproblematiek en extra beveiligingsmaatregelen in het kader van terrorismebestrijding. De oppositiepartijen lopen nu massaal te hoop tegen het kabinet en zij voelen zich 'bekocht'. Zij hadden een andere voorstelling van zaken dan die nu gepresenteerd zijn.

ANPV voorzitter Geert Priem:

Eind maart 2016 heeft Rutte de wereld opgeroepen meer geld vrij te maken voor veiligheid. Echter was deze oproep kennelijk alleen bedoeld voor de andere landen en niet voor het land waar hij zelf verantwoordelijk is voor de nationale veiligheid.

Ondanks de oproepen van de oppositie, politie, justitie en vakbonden en de beloftes van het kabinet, lijkt de veiligheid in Nederland minder prioriteit te hebben dan door de premier was gesteld. Er wordt nog steeds vastgehouden aan cijfers en omstandigheden gedurende de start van de voorbereidingen van de Nationale Politie maar kennelijk wil het kabinet niet inzien dat de wereld waarin wij leven veranderd is sinds 2010, zo ook de veiligheidsrisico’s en de opdracht voor de hele veiligheidsketen en hiermee ook van de politie.

De politie krijgt steeds meer taken opgedragen maar blijft de benodigde (financiële) facilitering hiervoor achterwege.

Tel hierbij de enorm hoge werkdruk van de collega’s op en het wordt snel duidelijk dat de Nationale Politie momenteel nog functioneert dankzij de grote betrokkenheid en loyaliteit van de dienders. De politiek is aan zet, de politiek moet keuzes maken en dus verantwoordelijkheid nemen !

 

 

 

 

 

 

De ANPV is lid van: