Nood? Bel: 06-53336074

Kabinet doet handreiking naar BOA’s

De afgelopen periode is er veel (maatschappelijke) discussie geweest over het al dan niet bewapenen van BOA’s die een toezichthoudende taak vervullen. Aanleidingen daartoe waren incidenten welke plaatsgevonden hebben waarbij meerdere BOA’s gewond zijn geraakt door geweldplegingen. Het heeft zelfs zover moeten komen dat er op verschillende dagen acties gevoerd zijn door de BOA’s om zo bewapening af te dwingen. Dat alles heeft ertoe geleid dat er afgelopen vrijdag een gesprek heeft plaatsgevonden tussen Minister Grapperhaus en een vertegenwoordiging van de BOA bonden. Het eindresultaat was dat het kabinet een eerste handreiking heeft gedaan en heeft besloten om de wijze van toetsing of er wel of niet bewapening noodzakelijk was voor BOA’s in specifieke gemeentes of omstandigheden aan te passen. Voorheen was het zo dat de minister dit vooraf bepaalde. Echter nu is besloten dat de beslissingsbevoegdheid bij de lokale driehoek komt te liggen en niet meer bij de minister. Daar waar er een roep was om zowel een wapenstok alsook pepperspray te kunnen krijgen is uiteindelijk uit de bus gekomen dat er sprake kan zijn van een korte wapenstok als bewapening.

 

Als ANPV hebben wij de roep om bewapening ook altijd ondersteund waarbij er bij een verstrekking uiteraard sprake dient te zijn van een adequate scholing, toetsing en regelmatige training. De mogelijkheid om bewapening toe te staan waarbij een BOA ook zichzelf kan verdedigen middels een korte wapenstok waar nu sprake van is kan dan ook rekenen op onze support.

De ANPV is lid van: