Nood? Bel: 06-53336074

Jouw salaris in juli

In juli zie je een drietal veranderingen in je salarisstrook. Zoals eerder vermeld op onze website, ontvang je per 1 juli een salarisverhoging van 1%. Daarnaast ontvang je de impulsbijdrage van € 500,- bruto (naar rato) en tegelijkertijd vindt er een verrekening van de pensioenpremie plaats.

Doordat de loonsverhogingen doorwerken in het pensioengevend inkomen, stijgt ook de pensioenpremie. In januari is bij het bepalen van de hoogte van je pensioengevend inkomen geen rekening gehouden met de salarisverhogingen wat in deze maand gecorrigeerd wordt.

Doordat je een hoger pensioen opbouwt betaal je ook meer premie. Dit is met terugwerkende kracht verrekend waardoor de inhouding op je salaris hoger is dan je gewend bent. De afdracht van de pensioenpremie is een verplichting voor het korps. Deze betaalt 70% van de pensioenpremie en dus ook van de verhoging. De resterende 30% betaal jezelf.

Neem bij vragen contact op met de HRM-servicedesk van het korps.

Op de intranetsite van de politie is op 19 juli 2016 een artikel gewijd aan het salaris van juli.

De ANPV is lid van: