Nood? Bel: 06-53336074

Invoering vernieuwd C2000 systeem vertraagd

Vandaag heeft minister Blok van het ministerie van Veiligheid en Justitie bekend gemaakt dat het nieuwe C2000 pas in 2018 zal worden ingevoerd. De reden die hiervoor wordt gegeven is dat de oplevering en het testen van het systeem meer tijd in gaat nemen dan voorzien. De minister verklaart dat alle risico's die het systeem met zich mee kunnen brengen zo veel mogelijk moeten worden zien te voorkomen. De vernieuwing van dit systeem is hoognodig daar de levensduur van het huidige C2000 systeem langzaam in zicht komt. Het was daarom de bedoeling dat dit jaar nog dat nieuwe systeem zou worden ingevoerd. De overgang van het ene naar het andere systeem is een grote operatie, met 80.000 portofoons en ruim 2200 centralisten die in het nieuwe systeem moeten worden opgenomen. 

De ANPV betreurt het uitstel en had gehoopt dat de invoering direct na de zomervakantie zou beginnen. Veiligheid van medewerkers dient de hoogste prioriteit te hebben. 

De ANPV is lid van: