Nood? Bel: 06-53336074

Interview Frans Heeres Fase 2

Eerste duizend vacatures open

De personele reorganisatie ligt officieel achter ons. Voor vrijwel iedereen is een plek gevonden in de nieuwe organisatie. De huidige fase, die van organisatieontwikkeling, kenmerkt zich door beweging. En die is nu al zichtbaar; er staan op dit moment al circa duizend vacatures open. Binnenkort volgen er naar schatting nog eens tweeduizend. In gesprek met Frans Heeres, politiechef van de Eenheid Oost-Brabant en portefeuillehouder Fase 2.

‘We hebben altijd gezegd dat fase 2 de fase is van de kansen. Nu kunnen we eindelijk waarmaken wat we gezegd hebben. Ben je om welke reden dan ook niet tevreden met je werkplek, kijk dan vooral naar alle vacatures die nu open staan. Op dit moment (18 augustus 2016, red) zijn dat er al 941. Allerlei verschillende functies, in alle lagen van ons korps. Daar bovenop komen heel binnenkort 168 vacatures vrij bij AVIM en 78 vacatures binnen de forensische opsporing. En over een paar maanden verwacht ik er nog eens tweeduizend. Alle sollicitanten laten lege plekken achter die weer door anderen kunnen worden opgevuld. Het korps is in beweging gekomen.’

Een van de termen die bij deze fase hoort, is ‘in balans brengen’. Wat versta jij daaronder?
Over deze fase van organisatieontwikkeling hebben we altijd gezegd dat we de formatie in elk team in balans gaan brengen met de bezetting. Dat klopt, dat is ons streven, maar daar moet het niet om draaien. Je team moet niet alleen cijfermatig in balans zijn. Voor mij is een team pas in balans als je weet wat de veiligheidssituatie buiten is en als jouw team daar optimaal op is afgestemd. Oftewel: als het team een juiste mix van mensen, middelen, kennis en kunde bevat. Omdat elke situatie anders is, bestaat daar dus geen blauwdruk voor. En dat maakt het tot een unieke uitdaging.’

Hoe houd jij feeling met de werkvloer? Hoe weet jij wat er leeft?
‘Allereerst weten ze me prima te vinden. Ik krijg regelmatig e-mails van mensen die weten dat ik een van de drie portefeuillehouders Fase 2 ben. Ze kaarten iets aan, wijzen me ergens op, hebben een vraag. Wij, Liesbeth Huijzer, Gerrit den Uijl en ik, staan absoluut open voor die vragen en kritiek. We denken niet: daar heb je er weer eentje. We luisteren! En heel bewust proberen we ons te verplaatsen in de situatie van die ander en stellen we ons voor wat wij zelf zouden doen in die positie. Daarnaast hebben we alle drie een netwerk van referenten en transitieteams in andere eenheden. En ten slotte heb ik er bewust voor gekozen om niet vrijgemaakt te worden voor deze functie. Ik wilde feeling blijven houden met een eenheid en met wat daar leeft.’

Er liggen veel kansen, zeg je. Maar waar ligt jouw zorg?
Mijn zorg ligt op dit moment bij de herplaatsingskandidaten die nog geen plek hebben gevonden. In mijn eigen eenheid zijn dat er negentien. Zij mogen niet de verliezers van de reorganisatie worden en dat zie ik als mijn verantwoordelijkheid. Dat vijftien van hen langdurig niet inzetbaar zijn, mag helemaal niets uitmaken. In ons contact met deze groep zijn drie woorden belangrijk: aandacht, nabijheid en zorgvuldigheid. Mijn oproep aan iedereen die te maken heeft met deze groep is: zorg dat je weet wie het zijn, leg contact en kijk wat je kunt betekenen. Dat kan ook in kleine dingen zitten. In mijn eenheid heb ik bijvoorbeeld gezorgd dat de liaison van het landelijk mobiliteitscentrum hierheen kwam, in plaats van dat mijn mensen naar Woerden moesten.’

Wanneer eindigt voor jou de klus?
‘Ik hoop nooit. En dat meen ik. Deze fase kenmerkt zich door kansen voor collega’s. Hij kenmerkt zich door ruimte om te bouwen aan een team. Hij is gericht op ontwikkeling, van mensen en van het politiewerk op zich. Als politiechef zou ik wensen dat al deze kenmerken tot in lengte van jaren zichtbaar bleven. Zodat we ons kunnen blijven aanpassen aan wat de maatschappij van ons vraagt.’

Je werkt prettig samen met de vakbonden in deze fase?
‘Inderdaad. Samen hebben we goede afspraken gemaakt om de snelheid erin te houden, zodat deze fase niet oneindig gaat duren. We blijven ook realistisch met elkaar: we weten dat we ongeveer 80 vacatures per week kunnen afronden. Er moeten gesprekken gehouden worden, screenings worden uitgevoerd en Youforce en Beaufort moeten het allemaal kunnen verwerken. Het is erg prettig om samen te kunnen bouwen.’

Reactie ACP
Gerrit van de Kamp, voorzitter van politievakorganisatie ACP, bevestigt de goede samenwerking. ‘Wat mij in deze fase vooral aanspreekt is dat eenheden er nu zelf over gaan en dat de politiechefs hun verantwoordelijkheid nemen. Deze fase staat veel dichter bij de werkvloer. Collega’s zien dat de lege plekken waar ze al heel lang tegenaan kijken, nu eindelijk vervuld worden. Ze kunnen zelf bepalen of ze gaan bewegen of niet en dit kunnen ze afstemmen met een leidinggevende die ze kennen. Dat het voor hen nu herkenbaar en beïnvloedbaar is, is het mooiste van deze fase.’

De ANPV is lid van: