Nood? Bel: 06-53336074

Informatiebijeenkomsten uitleg principeakkoord pensioenen

Afgelopen woensdag (5 juni)  hebben het kabinet, de vakcentrales en de werkgever een principeakkoord bereikt over de pensioenen. Vandaag hebben de vier politiebonden bij elkaar gezeten om te praten over dit akkoord. Ze zijn positief en zien veel mogelijkheden om met dit akkoord verder te gaan.  

Om meer duidelijkheid over dit akkoord te geven organiseren we drie informatiebijeenkomsten. In deze bijeenkomsten zullen de voorzitters van de politiebonden meer uitleg geven over wat dit akkoord betekent voor de politiesector. En welke ruimte dit biedt binnen onze Cao-afspraken.

Data van de bijeenkomsten:

  • Woensdagavond 12 juni: Politiebureau Eindhoven, Mathildelaan 4. Start 19.00 uur.
  • Donderdagavond 13 juni: De Yp Den Haag, Katschiplaan 10. Start 19.00 uur.
  • Vrijdagmiddag 14 juni: Politiebureau Zwolle, Koggelaan 8 Start 14.00 uur.

Punten die besproken worden:

De AOW-leeftijd

In het oude pensioenstelsel was afgesproken dat de AOW-leeftijd 1 op 1 gekoppeld werd aan de stijging van de levensverwachting. Dit hield onder meer in dat mensen die rond 1990 zijn geboren door zouden moeten werken tot hun 71ste.

In het principeakkoord wordt de AOW-leeftijd in 2020 en 20121 bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Daardoor kunnen mensen die in 2020 met pensioen gaan nu 4 maanden eerder stoppen met werken. En mensen die in 2021 met pensioen gaan 6 maanden eerder.

In 2024 t/m 2027 is de AOW-leeftijd 67 jaar. Daarna 1 jaar langer leven= 8 maanden latere AOW.

Klik hier voor de pensioenkalender en hier de grafiek waarop je kunt zien wat dit akkoord betekent voor jouw AOW-leeftijd.

Op de lange termijn komt er een onderzoek naar de mogelijkheid om na 45 jaar werken AOW te krijgen. Het streven is dit onderzoek in 2020 af te ronden.

De RVU-boete

Als politiebonden hebben we hard gestreden voor een betere oplossing voor de zware en risicovolle beroepen. Een belangrijk onderwerp dat steeds terugkwam tijdens de Cao-onderhandelingen.

Dit akkoord biedt ruimte door middel van een overgangsmaatregel over de RVU-boete. Er is geen RVU-boete bij maximaal 3 jaar eerder dan AOW stoppen met werken tot maximaal 19.000 euro bruto. Er is voor dit bedrag gekozen, omdat dit overeen komt met de netto AOW. Bij een hoger bedrag moet over het meerdere wél RVU-boete betaald worden.

Om het bedrag van 19.000 euro aan te vullen, kunnen politiemensen er ook voor kiezen om het ABP Keuzepensioen te benutten. Dit zijn afspraken die nog op Cao-niveau moet worden gemaakt aangezien de werkgever de boete betaalt.

Voor de politiesector houdt dit in, dat als dit akkoord doorgaat, de bonden en de werkgever de besprekingen over het eerder stoppen met werken hervatten. Zoals is afgesproken in het CAO-onderhandelingsresultaat.

Sparen voor vrije tijd

Nu kun je in de LFU onbelast maximaal 50 weken verlofsparen. Op aandringen van de bonden wordt dit uitgebreid naar maximaal 100 weken. Wanneer een politie collega deze optie optimaal benut, zouden werknemers ruim twee jaar voor hun AOW-leeftijd kunnen stoppen met werken. Hierover moeten de bonden wel eerst afspraken maken met de werkgever.

Kortingen en indexatie

Zonder dit akkoord zullen er miljoenen mensen gekort worden op hun pensioen. In het principeakkoord is afgesproken dat pensioenfondsen zich aan minder strenge regels hoeven te houden, waardoor deze kortingen voor de meeste mensen van de baan zijn, of in ieder geval een stuk kleiner zijn.

Niet alleen zijn er minder kortingen, ook kan er eindelijk weer geïndexeerd worden. De pensioenuitkering wordt flexibeler. Dit houdt in dat de pensioenen omhooggaan als het economisch voor de wind gaat. Daarnaast kan er ook eerder gekort worden wanneer het economisch slechter gaat.

Toeslagen

Het kabinet en de sociale partners hebben afgesproken te onderzoeken hoe toeslagen voor bijvoorbeeld onregelmatigheid en overwerk omgezet kunnen worden in individuele pensioenopbouw. Dit kan ervoor zorgen dat er extra geld komt, dat werknemers aan het einde van hun loopbaan meer ruimte geeft om te stoppen met werken.

We zien jullie graag tijdens 1 van de bijeenkomsten.

Downloads

De ANPV is lid van: