Nood? Bel: 06-53336074

Informatiebijeenkomsten politiebonden over regeling levensfase-uren

De bonden organiseren vanaf 10 april bijeenkomsten in het land waarin politiemedewerkers worden geïnformeerd
over de stand van zaken, inhoud en uitwerking van de nieuwe regeling levensfase-uren (LFU) oftewel verlofsparen
volgens de CAO-afspraak. De werkgever faciliteert de mogelijkheid om hierbij aanwezig te zijn.
Ook als je geen lid bent van een vakbond kun je deze bijeenkomsten bijwonen.

Het in de politie-CAO 2015/2017 afgesproken haalbaarheidsonderzoek is voltooid. De werkgever en de bonden zijn het eens over de opzet en de hoofdlijnen van de inhoud van een stelsel van levensfase-uren. Als aan alle randvoorwaarden voor de invoering van de LFU-regeling kan worden voldaan, is het streven om deze op 1 juli 2018 in te voeren.

Studie-/loopbaanverlof, sabbatical of einde loopbaan
Het stelsel van levensfase-uren betreft een regeling waarbij gedurende de actieve loopbaan een saldo aan levensfase-uren wordt opgebouwd ter ondersteuning van de duurzame inzetbaarheid. Het saldo kan naar keuze van de medewerker worden gebruikt voor bijvoorbeeld studieverlof of loopbaanverlof, een sabbatical of bij einde loopbaan. Voor deelnemers komt dit stelsel in de plaats van
de huidige algemene levensloopbijdrage, de toelage bezwarende functie (TBF), de leeftijdsdagen, de afspraak jaarlijks 1% meer werken en de Regeling partieel uittreden (RPU).

Deelnemers LFU-regeling
Deelnemers aan de nieuwe regeling zijn medewerkers die vanaf de datum van introductie in dienst treden. Ook medewerkers die op het moment van introductie 45 jaar of jonger zijn doen automatisch mee in het nieuwe stelsel. Hiermee wordt voorkomen dat er te lang sprake is van twee stelsels naast elkaar. Medewerkers die op het moment van introductie 46 tot en met 54 jaar oud zijn krijgen, voorafgaand aan het moment van introductie, eenmalig de keuze of ze wel of niet willen deelnemen aan de nieuwe regeling.

Voor medewerkers die op het moment van invoering van de nieuwe regeling 55 jaar of ouder zijn blijven de huidige regelingen van toepassing. Zij blijven dus aanspraak houden op de levensloopbijdragen ALB en eventueel TBF, de leeftijdsdagen, eventueel gebruik RPU, maar blijven ook 1% meer werken. Gezien de korte looptijd tot aan het pensioen is het voor deze groep
niet meer mogelijk om een zodanig aantal uren te sparen dat het een redelijk alternatief is voor de huidige regelingen.

Data en locaties bijeenkomsten
Aangezien er inmiddels voldoende duidelijkheid bestaat over de inhoud van de regeling willen de bonden hun achterban informeren over de stand van zaken. De bijeenkomsten vinden van 10 april tot en met 21 april verspreid over het land plaats.

De bonden roepen een ieder die bij de politie werkt op om een bijeenkomst bij te wonen en zich persoonlijk te laten informeren. Ook medewerkers die niet zijn aangesloten bij een bond zijn van harte welkom. Begin volgende week zullen de definitieve data plus locaties bekend zijn en worden gecommuniceerd op intranet (NP), www.ACP.nl, www.politiebond.nl, www.vmhp.nl en www.anpv.nl.

In diensttijd
De werkgever heeft toegezegd dat medewerkers een bijeenkomst in diensttijd kunnen bezoeken, mits de dienst het toelaat. Er kunnen geen meer- of overuren voor worden geschreven. De keuze is aan jou welke bijeenkomst je bijwoont.

De ANPV is lid van: