Nood? Bel: 06-53336074

Huidige regering gijzelt ALLE pensioendeelnemers

In het hele pensioendebat zit een heel raar en kennelijk niet op te lossen raadsel.
Het is veel eenvoudiger dan je denkt. In Nederland is meer dan € 1400 miljard spaargeld in pensioenen belegd. Ja, je leest het goed. € 1.400.000.000.000.
Dat geld zit in heel veel potjes. Potjes die beheerd worden door vele pensioenfondsen. Zij beheren het vermogen van de huidige en toekomstige pensionadoʼs.
Die fondsen hebben verschillende dekkingsgraden. Sommige zijn hoog sommige zijn laag. Maar de meeste zijn net voldoende.
 
Die dekkingsgraden worden bepaald door de REKENRENTE. En die rekenrente wordt bepaald door de wetgever met zijn regels.
Die rekenrente regelt alleen hoe je kijkt naar de collectieve spaarpot en niet hoeveel procent van je loon je in moet leggen of hoeveel procent er wordt verdiend met beleggen. Maar juist die laatste twee percentages bepalen hoe de fondsen presteren. Maar de rekenrente van de regering bepaalt wat het fonds mag doen met het EIGEN geld van de deelnemers.
 
Feitelijk zegt de regering. Je moet altijd een reserve aanhouden en die mag je nooit opmaken, dik je in op de reserve dan moet je hem aanvullen.
 
Maar de regering gaat verder. Ze zegt dat het werkelijke rendement er niet toe doet. Het fonds moet uitgaan van een door de regering bepaald fictief spaarrendement. Terwijl fondsen niet alleen sparen maar ook beleggen en veel hogere rendementen maken dan ooit gespaard kan worden. Toch mogen de fondsen van de huidige regering geen indexatie verlenen, niets doen met die opbrengsten. Het vermogen van de fondsen wordt dan ook groter. Jaar na jaar.
De huidige regering bepaalt hoe strak de strop om de geldpot zit en niemand anders.
Maar waarom viert de regering de teugels dan niet zoals door alle deskundigen wordt aangegeven of hanteert men niet het beleggingsrendement of bijvoorbeeld het percentage waarop de premie wordt bepaald?
 
De reden is simpel: De huidige regering wil een ander pensioenstelsel.
Een stelsel waarbij de mensen het zelf uit moeten zoeken, waarbij de kosten minder bij de werkgevers liggen en zo de loonkosten omlaag gaan.
Met dat nieuwe stelsel zou Nederland concurrerender met Europa moeten worden en niet te vergeten: vreten we met zijn allen de pensioenpot leeg die anders maar staat te staan en gaat dat geld terug de economie in.
 
Dat lijkt wel haast een complottheorie. Maar dat is niet zo. Alle argumenten die worden gebruikt om het huidige ‘oneerlijkeʼ stelsel aan te vallen zijn gebaseerd op randverschijnselen.
Bijvoorbeeld de doorsneepremie. Zolang de werkgever flink meebetaalt aan de premie is dat een kleine vereffening binnen de arbeidsvoorwaarden.
Vroegpensioenregelingen, dat zijn oude rechten die moeten worden gefinancierd, de afspraak over de affinanciering maakt het afschaffen mogelijk. Omdat het wettelijke rechten betroffen of het was de uitkomst van een onderhandeling.
Het verschil tussen jong en oud is veel kleiner dan bijvoorbeeld tussen man en vrouw (jongeren leven langer en profiteren langer, vrouwen leven langer en profiteren langer).
Alle fondsen zijn verschillend samengesteld en de solidariteit is alleen binnen fondsen geregeld en niet alle over alle Nederlanders.
ZZPʼers kiezen (al dan niet gedwongen) voor zelfstandigheid en zijn kennelijk zo gewild in de markt dat zij hun eigen leven inclusief sparen kunnen vormgeven.
Dat ging jarenlang via koopsompolissen van de verzekeraars die WEL met standaard 4% rekenen (moeten dat ook volgens dezelfde pensioenwetgeving), maar die maakten daar enorme winsten op. Dit in tegenstelling tot de pensioenfondsen waar alle winsten terugvloeien naar het fonds.
Ook heeft de regering de AOW-leeftijd verhoogd  en de jaarlijkse pensioenpremie (opbouw) wettelijk verlaagd, waardoor je langer moet sparen!! Ja, dan wordt je pensioen automatisch slechter, moet je langer door en wantrouw je alle anderen. Wie heeft dat gedaan?
De regering als wetgever in het wisselende coalitiespel van de grote partijen.
Simpel als wat.
 
Door de #pensioenbashing van en in de media en een keur aan vooral populistisch door slechts één belang gedreven auteurs, zijn mensen in de war gebracht en dat is HET moment waarop deze regering zat te wachten om eenzijdig hun politieke belang door te drukken.
 
Het bewijs: Wat zou er gebeuren als een rekenrente werd toegepast die overeenkomt met de rendementen (jaarlijkse winsten) van de fondsen?
Dan zouden de dekkingsgraden veel hoger zijn EN is er geen enkele reden om het pensioenstelsel aan te passen.
Weg probleem, weg kans voor deze regering die iets anders wil.
 
Door de REKENRENTE bewust laag te houden en heel veel negativiteit te verspreiden en de onderlinge solidariteit ter discussie te stellen ontstaat een voedingsbodem om het stelsel te wijzigen.
Dat is de ware reden voor het in stand houden van de lage dekkingsgraden.
 
Wat want denkt u nu echt? Dat wanneer de regering de wet verandert de 1.400 miljard ineens 1.600 miljard wordt?
Nou nee hoor. Er is nog net zo veel of net zo weinig, hoe je dat ook wilt zien.
Maar de huidige regering wil zijn langverwachte en gedroomde stelselwijziging, die bepaalde partijen voordeel oplevert.
Dat zijn dat niet de inwoners van Nederland en al helemaal niet de deelnemers van pensioenfondsen of gepensioneerden.
 
Peter van der Spoel,
Lid verantwoordingsorgaan ABP namens het Ambtenarencentrum
Rotterdam 10 februari 2019

De ANPV is lid van: