Nood? Bel: 06-53336074

Hondengeleiders NP trekken aan de bel

Verschillende hondengeleiders hebben bij de politiebonden aangegeven dat zij structurele problemen ervaren

in de uitoefening van hun feitelijke werkzaamheden. Bij spoedmeldingen komen ze steeds vaker te laat.

Eén van de oorzaken is het enorme gebied wat zij in een aantal gevallen dienen te bestrijken.

Daar bovenop komt nog dat de dienstauto’s (de hondenauto’s) ingeleverd moeten worden. Een verkeerde

bezuiniging die op den duur averechts werkt. Immers eerst naar een centraal punt rijden om daar een dienstauto

op te halen werkt niet, kost kostbare tijd en is ‘mosterd na de maaltijd’

Onomstreden is het nut en de noodzaak van het inzetten van politiehonden. Een wereld van verschil of er in een

uitgangsgebied zichtbaar een hond aanwezig is of niet. Een duidelijke de-escalerende werking

en ontzag gaat er uit van de politiehond.  Eén hond kan vaak meer bereiken dan 10 collega’s.

 

In de eenheid Midden-Nederland zijn inmiddels met steun van de ACP, ANPV en NPB vier bezwaarprocedures

aangespannen tegen het wegbezuinigingen van deze hondenauto’s.

Volgens de KL zijn er geen signalen ontvangen dat er onvoldoende dekking is. Ook is men van oordeel dat

de beslissing om een nieuwe werkwijze mbt de hondenauto’s in te voeren uitlegbaar is.

Als ANPV willen wij de Korpsleiding adviseren om eens direct in contact te treden met de betreffende

collega’s zodat men direct uit het veld kan vernemen WAT de problemen zijn, HOE die opgelost kunnen

worden en WELKE werkwijze wenselijk zou zijn.

 

Vanavond om 18.15 uur zal EditieNL aandacht besteden aan dit onderwerp.

Hieraan werken de ANPV én de meest bekende politiehond van Nederland, de Rotterdamse ‘Bumper’ mee.

De ANPV is lid van: