Nood? Bel: 06-53336074

Hoe denk jij over de 'regeling Levens Fase Uren' (LFU) ?

Van 12 mei 2017 tot en met 28 mei 2017 kunnen ANPV-leden zich via een digitale ledenpeiling uitspreken over de LFU. Ook de andere politiebonden houden de toegezegde online peiling onder hun eigen leden. Daarna maken de bonden de balans op.

Vorige maand informeerden de bonden zoveel mogelijk politiemedewerkers tijdens gezamenlijke bijeenkomsten over de LFU. Deze bijeenkomsten zijn zeer goed bezocht. Veel medewerkers lieten zich bijpraten en stelden hun vragen. Na deze informatieronde door het land hebben de bonden en het korps ook alle beschikbare informatie over de LFU online beschikbaar gesteld. Inmiddels staat ook de aangekondigde rekentool op het intranet van de Nationale Politie. Daarmee kun je een indicatie krijgen van je persoonlijke startbudget aan verlofuren bij de beoogde invoering van de LFU.

Online peilingen bondsleden

Heb jij je zo goed mogelijk laten informeren? Laat ons dan weten hoe jij - op basis van de aan jou voorgelegde informatie - denkt over de LFU zoals deze voorligt. Leden van een vakbond kunnen zich nu via een online peiling van hun eigen bond uitspreken over de LFU. De bonden roepen alle leden op om daarvan gebruik te maken. Elke bond maakt op basis van de uitkomst van de ledenpeiling, reacties tijdens de gezamenlijke bijeenkomsten en signalen van de werkvloer een afweging en neemt een standpunt in over de beoogde invoering van de LFU. Elke bond heeft daarvoor een eigen intern besluitvormingsproces.  Daarna maken de bonden samen de balans op.

Via de nieuwsbrief heb je een link toegestuurd gekregen om aan de peiling mee te doen. Heb je deze niet ontvangen maar wil je graag je stem uitbrengen, stuur dan een e-mail naar onze afdeling Communicatie.

De ANPV is lid van: