Nood? Bel: 06-53336074

Goede doel voor ANPV 2020 KIKA

Zoals in een eerdere nieuwsbrief aangekondigd heeft de ANPV voor 2020 een ‘goed doel’ geadopteerd en dat is in 2020 KIKA (Stichting Kinderen Kankervrij)  geworden.

Zie voor nadere informatie over deze stichting ook de website van KIKA:  https://www.kika.nl/

 

Eén van de inkomstenbronnen vanuit de ANPV zijn de vrijwillige donaties die nieuwe leden doen tbv KIKA in de plaats van een welkomstcadeau. Deze wijze van doneren komt vooral voor bij nieuwe studenten die lid zijn geworden van de ANPV. Helaas is deze inkomstenbron nu opgedroogd omdat alle wervingsmomenten op de politieacademie sinds medio maart geschrapt zijn.

Ook merkt KIKA dat de totaalopbrengst van de donaties in 2020 sterk achterblijven bij de doelstellingen. Hierdoor kunnen projecten niet gefinancierd worden terwijl het geld heel hard nodig is. Dit is overigens ook van toepassing bij andere ‘goede doelen’ die er zijn in Nederland.

 

Omdat wij als ANPV dus in 2020 KIKA als ‘goed doel’ hebben geadopteerd willen wij deze Stichting ook via onze nieuwsbrief onder jullie aandacht brengen. Ben je bereid om een vrijwillig (kleine) donatie te doen aan KIKA dan is die méér dan welkom.

Een bijdrage kan worden overgemaakt op bankrekeningnummer: NL89 INGB 0000008118 of via https://www.kika.nl/doneren

 

Namens KIKA alvast bedankt !!

De ANPV is lid van: