Nood? Bel: 06-53336074

Geweld tegen hulpverleners

Beste collega's, Geweld tegen de politie maar ook tegen andere hulpverleners is aan de orde van de dag en lijkt zich te verharden, zo ook weer tijdens de afgelopen jaarwisseling.

Afgelopen dagen is gebleken dat de politiek wel weet dat het gebeurt en dit geweld ook afkeurt maar kennelijk geen oplossing (wil) zoeken of bieden hiervoor.

Dit is dan ook een groot maatschappelijk probleem dat de samenleving maar ook de rechtsorde raakt.

De ANPV maakt zich grote zorgen om de veiligheid van de collega’s en alle hulpverleners.

Deze opstelling van de politiek raakt de veiligheid van politiemensen, hulpverleners en burgers die hierdoor in gevaar dreigt te komen.

Samen met andere bonden willen we nu daden zien van de politiek.

Om de politiek te overtuigen dat de maat vol is willen we vragen bijgaande enquête in te vullen vanuit de praktijk. Jullie weten precies wat er gebeurt en moet gebeuren!

Alvast bedankt voor jullie medewerking.

 

Geert Priem

 

De ANPV is lid van: