Nood? Bel: 06-53336074

Geen openheid over inhuur externen en totale uitgaven COR

Na de pijnlijke conclusies uit het oriënterend onderzoek naar de misstanden binnen de Centrale Ondernemingsraad heeft op 7 november 2016 de COR besloten terug te treden.
 
Het vertrouwen in de medezeggenschap binnen de Nationale Politie is hierdoor verder gekelderd. Toch vindt de ANPV nog steeds dat medezeggenschap van groot belang is voor de medewerkers en de organisatie en is blij dat er nog collega’s zijn die zich (willen) blijven inzetten om de belangen van de collega’s te willen blijven behartigen.
 
Er kan niet zomaar worden gesteld dat alle afgetreden COR-leden zich schuldig hebben gemaakt aan de verweten gedragingen.
Er zijn er namelijk ook COR-leden die kritisch zijn geweest op de uitgaven en zich hebben verzet. Mensen worden nu over één kam worden geschoren met diegenen die zich aan de vermeende gedragingen schuldig hebben gemaakt.
Het is dan ook niet meer dan fair dat deze ‘klokkenluiders’ worden beschermd en dat er wordt genuanceerd naar de COR-leden die hier niet van op de hoogte waren.
 
Wij als ANPV wachten de uitkomst van het onderzoek af maar willen jullie het verhaal van de drie mensen die wél aan de bel trokken niet onthouden. Lees daarvoor bijgevoegd artikel.

Downloads

De ANPV is lid van: