Nood? Bel: 06-53336074

Functie-onderhoud? De RAAF!

Tot mei 2011 kon een politiemedewerker die gedurende meer dan een jaar een andere of hogere functie structureel uitoefende –dus geen waarneming of tijdelijke tewerkstelling– aan de korpschef een verzoek doen om functie-onderhoud. Soms leidde dat tot een benoeming in een van de bestaande functies van de formatie van het korps, soms tot een nieuw ontworpen functie en vaak tot een afwijzing. Maar functie-onderhoud zoals die in het verleden bestond, is met de komst van het LFNP afgeschaft.

Het Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie bestaat uit een kleine honderdtal functies. Momenteel wordt er aan een uitbreiding en aanpassing van het bestaande materiaal gewerkt. Ter vervanging van functie-onderhoud is er een nieuwe regeling gekomen. De Regeling aanvraag plaatsing op een andere dan de ambtenaar opgedragen functie, inmiddels de RAAF genoemd. Je kunt om een functie uit het LFNP vragen wanneer je kunt aantonen dat je langer dan een jaar de werkzaamheden van die (andere) lfnp-functie in opdracht hebt uitgevoerd.

Hoewel bijna iedereen te horen heeft gekregen dat zijn korpsfunctie per 1-1-2012 met een van de LFNP-functies is gematcht , is er in de afgelopen jaren ervan uitgegaan dat je deed wat je altijd hebt gedaan tot het moment dat je formeel in de formatie van de NP bent geplaatst. Dat gebeurde met de brief van 10 juni 2016 waarin stond welke lfnp-functie en plaats tewerkstelling voor jou gelden vanaf 1 juli 2016. Je kunt dus niet eerder dan 1 juli 2017 een verzoek indienen op basis van de RAAF.

In het geval dat je een hogere functie wilt hebben, wordt de vraag of je de gewenste functie daadwerkelijk hebt uitgevoerd, beantwoord aan de hand van de niveaubepalende elementen van die hogere functie. Deze staan in het onderdeel ‘kern van de functie’ van de die lfnp-functie.

Over het criterium ‘in overwegende mate’ staat in de Staatscourant: “Het hangt af van de individuele weging van alle feiten en omstandigheden van de specifieke aanvraag of er sprake is van “in overwegende mate voldoen aan de niveaubepalende elementen van de andere functie”.

Een voorbeeld: Ben je Generalist GGP en doe je in opdracht van de leiding (!) meer dan een jaar het werk van de Senior GGP, dan kan je verzoeken in die functie benoemd te worden.

Opeenvolgende functies hebben een overlap. De Senior GGP doet hetzelfde werk als een Generalist GGP plus een aantal andere taken. Om je verzoek te laten slagen moet je in overwegende mate met die ‘plus-werkzaamheden’ (= niveaubepalende elementen) belast zijn geweest. In dit voorbeeld zijn dat het verrichten van zaakcoördinatie en het opstellen van plannen van aanpak ten behoeve van de aanpak van veiligheidsproblematiek belangrijke niveaubepalende elementen.

Belangrijk is dat je zoveel mogelijk (zelf) regelt dat je de opgedragen afwijkende werkzaamheden t.o.v. je eigen functie op schrift krijgt. Dat vergemakkelijkt zowel het onderbouwen van je verzoek als ook het beoordelen van je verzoek door de commissie.

In de regeling staat dat het bevoegd gezag bij zwaarwegend dienstbelang het verzoek kan afwijzen. Het bevoegd gezag moet die werkzaamheden bij je weghalen en legt dat vast in een besluit. Over dat jaar of die periode kan het bevoegd gezag vervolgens besluiten je eenmalig extra te belonen (gratificatie). In de regeling staat dat alle beslissingen in voorgenomen besluiten worden aangekondigd. Tegen het voorgenomen besluit krijg je de kans je zienswijze kenbaar te maken.

Het verzoek wordt beoordeeld door een paritair samengestelde commissie, oftewel een commissie waar een vertegenwoordiger van de vakbonden en van de werkgever zitting hebben. Een dergelijk verzoek kan om zwaarwegend dienstbelang worden afgewezen.

Ben je van plan een verzoek in te dienen voor een andere lfnp-functie, download dan nu de regeling RAAF bovenaan deze pagina met hier de uitgebreide toelichting.

De afdeling Juridische Zaken van de ANPV kan je bijstaan in dit traject.

Downloads

De ANPV is lid van: