Nood? Bel: 06-53336074

Eindelijk aanpassingen in Prof Fit.

De Universiteit Amsterdam (UA) deed onderzoek naar aanleiding van de discussie omtrent Prof Fit.

Hun aanbevelingen zijn aangenomen door de Politieacademie (PA). Na de zomer van 2019 zal het volledige rapport beschikbaar zijn. Aan de hand van de deelrapportage van de UA, zijn de volgende maatregelen genomen:

Met directe ingang vinden er de volgende wijzigingen plaats voor de onderdelen:

  • Roeien
  • Hardlopen
  • Situps

Onderdeel roeien: Er zal gekeken worden naar behalve de leeftijd ook naar het gewicht.

Onderdeel hardlopen: Het zal mogelijk zijn om hardlopen ook af te leggen op de loopband. Zonder invloeden van weersomstandigheden of harde ondergrond of gewone ondergrond.

Onderdeel situps: Er komt een nieuwe standaard voor.

Examinatoren zullen ook meer hulpmiddelen krijgen voor een nog betere objectieve beoordeling.

De ANPV is tevreden met deze aanpassingen en hoopt dat het hiermee mogelijk is voor meer studenten om te voldoen aan de eisen. ANPV vice-voorzitter Hans Schoones: 'Maar we zijn er nog niet, wij willen weten hoeveel studenten vanaf medio 2018 hun opleiding hebben moeten beëindigen door het niet behalen van deze toets. Er zou een overgangsbeleid moeten komen waardoor deze groep alsnog een kans krijgt om de opleiding succesvol af te ronden als zij dat wensen. Wij zullen hierover dan ook vragen stellen aan de werkgever. We zitten te springen op een hoge instroom en hiermee kan ook kapitaalvernietiging tegen gegaan worden. Zonde om studenten geen tweede kans te geven'

Naast de discussie over Prof fit loopt er wat de ANPV betreft ook nog de discussie over 'TaalPerfect' waarbij ook één lijn wordt aangehouden, waarbij je vraagtekens kunt zetten. Een woordenlijst die volgens ons niet representatief is en méér individuele aandacht voor studenten die problemen hebben met het behalen van deze toets. Als ANPV hebben wij daarover op 6 februari 2019 een brief gestuurd naar de werkgever, waarop wij een reactie hebben gekregen.

Dat antwoord komt neer op het volgende:

Er komt een meer juridische woordenlijst voor TaalPerfect. Dit zou het draagvlak ten goede moeten komen. Vanaf de start van de opleiding hebben studenten maximaal drie jaar de tijd en maximaal drie kansen om het uitstroomniveau te behalen. Waar nodig krijgen studenten extra begeleiding van een taaldocent en soms een vierde toetsgelegenheid. Volgens de Politieacademie komt ontslag uitsluitend wegens het niet behalen van TaalPerfect 'hoogst zelden' voor.

De Politieacademie heeft ons verzocht om op de hoogte gehouden te worden van vragen en klachten over Taalperfect, zodat zij daarop waar nodig zelf actie kan ondernemen.

Dus heb je vragen over de opleiding, klachten over TaalPerfect of andere onderwerpen die betrekking hebben op jouw opleiding neem dan snel en rechtstreeks contact op met ons studentenloket via: studenten@anpv.nl

De ANPV is lid van: