Nood? Bel: 06-53336074

Eén uniforme regeling hondengeleiders

Hondengeleiders krijgen conform het gestelde in de ‘Regeling voorzieningen hondengeleiders politie’ een tegemoetkoming voor het verzorgen van de diensthond. Als hij/zij op vakantie gaat dan wordt die toeslag in sommige eenheden in mindering gebracht.

Uit navraag bij diverse eenheden is ons gebleken dat dit niet overal hetzelfde is geregeld. Zo hoeft bijvoorbeeld in de eenheden Amsterdam en Den Haag geen hondenvergoeding te worden ingeleverd terwijl dat in Rotterdam en Midden Nederland weer wel het geval is. Een echt voorbeeld van rechtsongelijkheid daar de regeling slechts op één manier uitlegbaar is en uitgevoerd moet worden. Dit met inachtneming van artikel 7 van de regeling waarin vermeld staat wanneer er geen rechten meer zijn op een vergoeding.

Naar aanleiding van deze ongelijkheid hebben meerdere leden de ANPV hierover benaderd.
Reden genoeg voor de ANPV om hierover schriftelijke vragen te stellen aan de werkgever.

Inmiddels heeft de werkgever op onze vragen een reactie gegeven. Eerdergenoemde regeling is volgens de werkgever van toepassing op geheel Politie Nederland. Alle eenheden zullen er op gewezen worden dat deze afgesproken regeling (cao 2005-2007) uniform uitgevoerd dient te worden. En bij deze opvatting sluiten wij ons als ANPV geheel aan en hopen dat de problemen voor deze specifieke groep hiermee opgelost zijn.

De ANPV is lid van: