Nood? Bel: 06-53336074

Dwangsom geen loon

Op vrijdag 15 februari 2019 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat geen loonheffing moet worden ingehouden op dwangsommen uitgekeerd naar aanleiding van ingebrekestellingen in de Algemene Wet Bestuursrecht voor ambtenaren. Dit betrof een inhouding loonheffing op een dwangsom gedaan in 2014 .

Voor ambtenaren die in het verleden dwangsommen hebben ontvangen is op dit moment niet bekend in hoeverre dit terug te vorderen is. Hiervoor dient u de belastingdienst met bewijsstukken te benaderen. Indien u nog geen aangifte inkomstenbelasting 2018 heeft gedaan, terwijl u wel in 2018 een dwangsom heeft ontvangen met aftrek van loonheffing, kunt u dit bij de opgave over 2018 bij de aangifte melden. Voor de exacte afhandeling kunt u contact opnemen met de belastingdienst. 

De uitspraak van de Hoge raad is te raadplegen op www..rechtspraak.nl met nummer ECLI:NL:2019:138​

De ANPV is lid van: