Nood? Bel: 06-53336074

Doorstroomplekken en vacatures voor externen komen vacant

De tijdelijke vacaturestop als gevolg van de personele reorganisatie wordt kennelijk opgeheven volgens HRM/Directie Communicatie (Bron: intranet 15-01-2016).

HRM/Directie Communicatie stelt dat er jaarlijks vijfhonderd plaatsen beschikbaar waren, en nog steeds zijn, voor medewerkers op verschillende niveaus. Wie graag wil doorstromen dient een gesprek met zijn leidinggevende hierover aan te gaan.

In 2014 waren er vooral plaatsen beschikbaar bij Finec en Digitale Expertise. Uiteraard gaan interne kandidaten voor externe. In 2015 was er rondom de kerst een sollicitatieronde hiervoor en in april 2016 volgt er weer een ronde voor zo’n honderd plekken.

Extern worden er binnenkort ongeveer 120 mensen geworven voor de opleiding tot hoofdagent om de bezetting op peil te kunnen houden. Deze en andere externen die geworven worden, zijn nodig om de uitstroom aan operationele sterkte aan te vullen. Men schat in dat er 1300 fte’s nodig zijn voor de basisopleiding in 2016 en 300 fte’s voor specialistische instroom.

Bron: HRM/Directie Communicatie NP via intranet d.d. 15-01-2016

De ANPV is lid van: