Nood? Bel: 06-53336074

Dag 3 Actie "Boten aan de kant" -Update-

DAG 3 ‘BOTEN AAN DE KANT’
(16 maart 2017)
 
Beste collega’s,
 
Het is dag 3 van onze actie ‘Boten aan de kant’. Ook vandaag lagen in alle hoeken van het land de boten van de LE stil. De onderlinge solidariteit is erg groot.
Op dag 2 hebben we (ANPV, ACP, en NPB) gezamenlijk onze eisen bij de Korpschef neergelegd.
 
Deze zijn: 
 
1. Een nieuwe opdrachtformulering voor de werkgroep waarbij
2. Budgetneutraliteit geen vereiste is
3. Een korte duidelijke tijdlijn (1 april of kort daarna)
4. Een zodanige samenstelling van de commissie dat deze het vertrouwen heeft van de betrokken medewerkers 
5. Toevoeging van een toehoorder aan de commissie die de collega’s op de hoogte houdt.
 
Er is tot nu toe niet ingegaan op onze eisen.
 
De korpschef vindt de acties prematuur en heeft een appèl gedaan om de acties te beëindigen. Op onze eisen werd niet ingegaan. We gaan hierover met de korpsleiding in gesprek. Dat gesprek heeft op het moment dat dit geplaatst wordt nog niet plaatsgevonden.
 
De acties gaan daarmee onverminderd door!
 
We willen jullie vragen om ons foto’s te blijven sturen van boten die langs de kant liggen. Liefst met collega’s die al dan niet herkenbaar zijn. Ook verhalen zijn welkom. Bijvoorbeeld over het werk dat je nu had gedaan als er geen acties waren en het werk dat je in plaats daarvan nu aan het doen bent. 
Heb je nog vragen? Mail ons dan op communicatie@anpv.nl
 

De ANPV is lid van: