Nood? Bel: 06-53336074

Correcte toekenning/afwijzing modaliteit of nachtdienstontheffing?

De politiebonden horen van leden dat zij door de werkgever onder druk worden gezet om af te zien van hun werktijdenmodaliteit of nachtdienstontheffing. Met als argument capaciteitsproblemen, onderbezetting en roosterdruk. Is jou dit ook overkomen of zie je dit binnen je team gebeuren? Meld het ons! Aan de hand van jullie ervaringen kunnen wij het probleem bij de werkgever aan de kaak stellen.

Het kan gaan om een afwijzing van je modaliteitsaanvraag zonder reden of druk vanuit de werkgever om ‘vrijwillig’ af te zien van een al toegekende modaliteit. Een voorbeeld: je wordt gevraagd om je modaliteit om te zetten naar een ‘roosterwens’, waar je geen enkel recht aan kunt ontlenen. Of er wordt gevraagd om helemaal af te zien van een herkenbaar patroon van werktijden of werkdagen. Er zijn geluiden dat er teamgesprekken worden georganiseerd, waarbij een team de opdracht krijgt om onderling te bespreken wie er wil afzien van zijn modaliteit of nachtdienstontheffing.

Gezamenlijk meldpunt politiebonden

Concrete voorbeelden die laten zien hoe de werkgever momenteel omgaat met verzoeken en aanvragen voor modaliteiten, zijn voor de politiebonden belangrijke informatie. Zeker nu met de huidige CAO-onderhandelingen. Daarom hebben de politiebonden een gezamenlijk meldpunt geopend. Klik hier om direct door te gaan naar een korte vragenlijst. Het invullen daarvan kost je slechts enkele minuten.

 

De ANPV is lid van: