Nood? Bel: 06-53336074

Concept wetsvoorstel geweldsaanwending in procedure

De Minister van Veiligheid en Justitie  heeft vorige week een concept wetsvoorstel geweldsaanwending opsporingsambtenaren in procedure gebracht. Het voorstel is naar verschillende adviseurs gezonden, zoals politie, raad voor de rechtspraak, orde van advocaten etc. Is het nu nog zo dat je als politieman- vrouw bij aanwending van geweld aangemerkt wordt als verdachte, dan gaat dat in het voorstel veranderen. Buiten kijf staat dat er een neutraal, onafhankelijk en gedegen onderzoek ingesteld moet worden. De rijksrecherche zal dat ook in de toekomst blijven doen. Daarnaast zal er een bijzonder artikel toegevoegd worden in het wetboek van strafrecht wat ook de kern van het onderzoek zal vormen. Namelijk of er sprake is van overtreding van de ambtsinstructie. Een eventuele vervolging zal in principe ook gaan over dit artikel.

De ANPV juicht een modernisering van het huidige beleid wat betreking heeft op opsporingsambtenaren die het monopolie hebben op geweld dan ook toe. Ook de korpsleiding van de Nationale Politie staat achter dit inititiatief. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel nog dit jaar naar de Tweede Kamer gezonden zal worden. Na de behandeling is het de verwachting dat eind 2018 begin 2019 het wetsvoorstel in werking zal treden.

Concept wetsvoorstel geweldsaanwending

De ANPV is lid van: