Nood? Bel: 06-53336074

Coalitie voor Veiligheid breidt zich uit

Politiek Den Haag laten inzien dat het noodzakelijk is om nú te investeren in veiligheid.
Met dat doel is de Coalitie voor Veiligheid opgericht.

Deze coalitie bestaat inmiddels uit 9 vakbonden en belangenverenigingen uit de veiligheidssector: de politiebonden ACP, ANPV en VMHP, Justitievakbond Juvox, Nederlandse Categoriale vakvereniging Financiën (NCF), de Landelijke Organisatie van Politievrijwilligers (LOPV), BOA-ACP, de Koninklijke Vereniging voor Marineofficieren KVMO en de Nederlandse Officierenvereniging NOV. Ook andere organisaties die het belang van veiligheid onderschrijven zijn uitgenodigd om zich bij de Coalitie voor Veiligheid aan te sluiten.

De overheid heeft de afgelopen jaren structureel te veel bezuinigd op haar veiligheidsapparaat. Dat terwijl de vraag naar veiligheid alleen maar groter wordt door de fundamentele wijzigingen in de veiligheidssituatie in Nederland en daarbuiten. Nationaal en internationaal staan we voor vraagstukken rond immigratie, cybercriminaliteit, jihadisme, milieuovertredingen en corruptie/kleptocratie.
Vrijwel alle grote veiligheidsorganisaties zoals de politie, defensie en het Openbaar Ministerie hebben al diverse keren de noodklok geluid omdat zij kampen met grote financiële tekorten. Zij krijgen vanuit hun achterban onophoudelijk noodsignalen en bezorgde meldingen over de negatieve gevolgen van deze tekorten. Het wordt daardoor voor veel politiemensen, militairen, juristen, douaniers en anderen werkzaam in de veiligheidssector steeds moeilijker om de kwaliteit van het werk te handhaven. Jarenlang hebben ze aan de budgetproblemen een mouw weten te passen door ervaring, vakmanschap, loyaliteit en “can do” mentaliteit, maar inmiddels is de rek eruit. Er moet steeds meer worden gewerkt met verouderd materiaal en op allerlei gebieden zijn te weinig middelen en/of opleidingen beschikbaar. Kortom: het waarborgen van de veiligheid in Nederland en het handhaven van de rechtsorde komt door de financiële tekorten steeds meer in het geding.

De bonden zullen dit probleem aan de kaak stellen om de politieke partijen aan te sporen tot verstandige keuzes, zowel in de begroting voor 2017, als in de verkiezingsprogramma’s en het na de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 te sluiten regeerakkoord. Ook de (kader)leden van de bonden zullen daarbij worden opgeroepen op allerlei manieren hun onvrede en bezorgdheid over de budgetproblemen duidelijk te maken.

In aanloop naar de verkiezingen worden zoveel mogelijk organisaties gevraagd de coalitie voor veiligheid te steunen.

Het eerste deel van het actieplan is gericht op de begroting voor 2017 die het kabinet op Prinsjesdag (dinsdag 20 september) aan de Tweede Kamer presenteert. Meer informatie daarover volgt binnenkort.

 

De ANPV is lid van: