Nood? Bel: 06-53336074

Centrale Ondernemingsraad treedt terug

De Centrale Ondernemingsraad van de Nationale Politie heeft gisteravond besloten om in zijn geheel terug te treden.
‘Een onontkoombaar doch terecht besluit’ is de eerste reactie van Hans Schoones, vice-voorzitter van de ANPV.
‘Na het uitbrengen van de conclusies van het onderzoek afgelopen week door Korpschef Erik Akerboom, was er
in onze ogen maar één optie mogelijk en die hebben ze nu dan zelfstandig genomen’ aldus Schoones

De medezeggenschap is er niet mee gediend dat deze ondernemingsraad met de huidige bemensing aan blijft.
Vanaf heden is de Centrale Ondernemingsraad dan ook demissionair. In de loop van deze week zal bezien worden
hoe het nu verder ingevuld zal moeten gaan worden. Daarvoor zal overleg plaatsvinden met de Korpschef alsmede
de Dagelijkse Besturen van de diverse Ondernemingsraden.

De ANPV is lid van: