Nood? Bel: 06-53336074

CAO-ledenpeilingen

Op 14 september 2018 is er door de bonden en minister een onderhandelingsresultaat bereikt voor de nieuwe CAO. De leden van de vier politiebonden ACP, NPB, ANPV en VMHP bepalen uiteindelijk of dit onderhandelingsresultaat een CAO wordt. Hoe werkt dit? En hoe kan je je mening geven?

We hebben te maken met vier politiebonden, die elk hun eigen statuten en regels kennen. En dus ook elk op hun eigen manier tot een beslissing komen. Volgens de statuten van de Anpv beslist uiteindelijk het bestuur over het resultaat na de voorzitters van de afdelingen gehoord te hebben. Deze vergadering is op dinsdag 30 oktober.

(Niet)leden

Ook als je lid bent, of géén lid bent, heb je invloed op het besluit. Je kan op twee manier van je laten horen.

  • ​​CAO Bijeenkomsten

    Op dit moment vinden er CAO-bijeenkomsten plaats door het hele land. Hier is iedereen welkom die bij de politie werkt. Je bent ook welkom als je géén lid bent van een bond. Daar wordt het resultaat en de keuzes die daarin gemaakt zijn uitgelegd. Op de bijeenkomsten kan je ook je vragen stellen en opmerkingen maken.
  • Ledenpeiling

    Enkele dagen na de laatste ledenbijeenkomst, gaat de digitale ledenpeiling van start. Deze peiling is alleen voor leden van de 4 bonden. Zij hebben ook de inzet bepaald waarmee de onderhandelaars op pad gestuurd zijn. Leden waarvan het emailadres bekend is, ontvangen een uitnodiging om hun mening te geven over het onderhandelingsresultaat. Het is dus van belang dat we je email adres hebben. In deze peiling wordt per thema gevraagd wat je daarvan vindt. En wordt er afgesloten met de vraag 'ben je voor of tegen dit akkoord'.  

Representativiteit

We nemen de input uit de bijeenkomsten, maar ook de digitale ledenpeiling erg serieus. Het resultaat zal zwaar meewegen in het besluit dat uiteindelijk door het bestuur wordt genomen. Hoe zwaar dit meetelt is afhankelijk van het aantal reacties. We streven naar 50% deelname. Dat wil zeggen, dat er voldoende leden aan moeten deelnemen om daar conclusies aan te verbinden. Hierin hopen we de verschillende doelgroepen vertegenwoordigd te zien. Met doelgroepen bedoelen we onder andere verschillende leeftijden, verschillende domeinen (ondersteuning, uitvoering, leiding) en de verschillende eenheden. 

Na de Bestuursvergadering

Op de bestuursvergadering wordt het besluit genomen.  

Op basis van de beslissing van alle politiebonden wordt vervolgens de balans opgemaakt. Vervolgens wordt óf de CAO getekend, of nemen we weer aan de onderhandeltafel plaats en begint het proces helemaal opnieuw.

Jouw mening telt

Op woensdag 17 oktober 9.30u start de digitale peiling. Deze sluit op dinsdag 30 oktober om 9.30u. Vul de peiling in, wanneer je daarvoor uitgenodigd wordt. Jouw mening is van belang!

 

Wil je meedoen met de peiling maar ben je géén Anpv-lid? Dat kan nog, word nu lid.

Maar wees er snel bij.

De ANPV is lid van: