Nood? Bel: 06-53336074

Cao inzet ANPV bekend

De afgelopen maanden heeft een speciale interne werkgroep van de ANPV zich gebogen over de inzet voor een nieuwe cao die wij aan willen bieden aan de Minister.

Daartoe is een brede uitvraag gedaan binnen onze afdelingen en dat heeft ertoe geleid dat we vandaag onze inzet openbaar kunnen maken. Kernpunten daarin zijn: generatiemanagement alsmede de financiële paragraaf. Daarnaast zijn er nog verschillende onderwerpen die gerangschikt zijn onder het hoofdstuk ‘overige’

Hieronder kunt u de cao inzet 2018 en verder downloaden.

Downloads

De ANPV is lid van: