Nood? Bel: 06-53336074

Bonden: meedoen aan bonnenactie hoeft je niet te melden!

De werkgever wil dat medewerkers het laten weten aan hun operationeel leidinggevende als zij meedoen aan de bonnenactie. Bonden adviseren collega’s niet in te gaan op dat verzoek. Registratie is volgens werkgever nodig omdat deelname van invloed is op de prestaties en resultaten van de politie. Hiermee wordt voor de bonden wederom duidelijk dat de belangen van de medewerkers ondergeschikt zijn aan de cijfers. De bonden adviseren leden om niet op het verzoek in te gaan. De collega’s van de actiecentra van de bonden in de eenheden (ACT’s) zullen de teamchefs melden dat de teams collectief meedoen. Een brief met deze strekking is door de bondsvoorzitters naar korpschef Akerboom gestuurd.
 
Geen vertrouwen
De oproep van de korpsleiding om je eenmalig te melden bij de leidinggevende wanneer je meedoet aan de bonnenactie heeft tot veel wantrouwen geleid bij de collega’s. De oproep wordt ervaren als een ongeoorloofde vorm van controle en als bangmakerij. Bonden zien in het moeten melden bij de leidinggevende nog een ander ongewenste effect in actietijd. De meeste leidinggevenden ondersteunen de actie’s gewoon en zijn het vaak eens met de verbetervoorstellen van de bonden om de organisatie weer gezond te maken en de werkdruk binnen de perken te krijgen. Ook zij worden onder druk gezet nu de melding van deelname aan de actie bij hun moet gebeuren en zij aan de registratie moeten meewerken. Onacceptabel wat bonden betref! Reden waarom de korpschef dringend is verzocht om de meldingsoproep in te trekken en verdere onrust onder collega’s hierover te voorkomen. Gebeurt dit niet dan zullen de bonden niet schromen om over deze actie van de werkgever verdere stappen te nemen zoals het opnemen van contact met de Autoriteit Persoonsgegevens nu er mogelijk sprake is van een registratie van persoonsgegevens welke aan vergaande waarborgen moet voldoen.
 

De ANPV is lid van: