Nood? Bel: 06-53336074

Bonden afwezig bij vaststellen PPP

Welke functie gaan de politiemedewerkers vanaf 1 juli vervullen binnen de nieuwe Nationale Politie en op welke werkplek?

Die knoop heeft de korpsleiding vanochtend doorgehakt bij het vaststellen van het definitieve Personeelsplaatsingsplan (PPP). De politiebonden zagen daarin geen reden voor een feestje en waren niet bij het evenement aanwezig.

"Het proces verliep verre van vlekkeloos", aldus een woordvoerder van de bonden. "Op tal van punten moesten de bonden de werkwijze en richtlijnen van de Plaatsingsadviescommissie (PAC) verbeteren en nog steeds dreigen flink wat collega’s de dupe te worden van niet goed op elkaar afgestemde veranderingsprocessen."

Veel werk verzet door de PAC
Dit staat los van het oordeel dat de bonden hebben over het vele werk dat de PAC de afgelopen maanden heeft verzet. Die bestond uit dertien decentrale PAC-kamers (een voor elke eenheid binnen de Nationale Politie) en een coördinerende PAC-kamer, bestaande uit onafhankelijk voorzitter Ruud Vreeman, Agnes Jongerius namens de bonden en Aad Meijboom namens de werkgever.

Passende andere functie
De taak van de PAC was voor zoveel mogelijk collega’s die hun oude werk binnen het nieuwe korps niet kunnen blijven doen een passende andere functie te vinden. Bleek dat niet mogelijk, dan wordt zo’n medewerker op 1 juli definitief benoemd tot herplaatsingskandidaat en moet hij samen met Bureau Werk In Zicht op zoek gaan naar een passende functie binnen of buiten het korps.

Best mogelijke plek
"Enkele honderden kaderleden hebben zich binnen de PAC’s enorm ingespannen om hun collega’s op de best mogelijke plek te krijgen, rekening houdend met hun persoonlijke omstandigheden," aldus een woordvoerder van de bonden. "Ze hebben veel teleurgestelde collega’s gesproken, naar hen geluisterd, hun situatie bestudeerd en met veel betrokkenheid geprobeerd iedereen zo goed mogelijk geplaatst te krijgen. De bonden bedanken hen en alle PAC-leden van buitenaf voor de grote klus die ze met zoveel toewijding hebben geklaard."

Bron: de gezamenlijke politiebonden dd 17-05-2016, 18.30 uur

De ANPV is lid van: