Nood? Bel: 06-53336074

Bijeenkomsten LFU-regeling trekken volle zalen

De politiebonden houden deze en volgende week een ronde door het land om politiemedewerkers te informeren over de regeling Levensfase-uren (LFU). Dat leidt tot volle zalen.
 
Goed om te zien dat veel medewerkers zich laten bijpraten en hun vragen stellen over de verlofspaarregeling. Dat voorkomt misverstanden. Nog geen bijeenkomst kunnen bijwonen? Dat kan in diensttijd, dus sluit vooral aan bij een van de bijeenkomsten die volgen.
 
In de CAO Politie 2015/2017, die niet zonder slag of stoot tot stand is gekomen, is een afspraak gemaakt over een nieuw stelsel van verlofsparen. Onderdeel van die afspraak was een haalbaarheidsonderzoek, waarbij ook advies is gevraagd aan externe partijen. De bonden hebben met de werkgever op basis van dat onderzoek - met het belang van collega’s voor ogen - hard gewerkt aan de opzet en inhoud van het nieuwe stelsel: de LFU-regeling. Zoals destijds bovendien is afgesproken en gedeeld, is nu dus het moment aangebroken om de regeling voor te leggen aan alle collega’s. Daarom hebben de bonden bedongen dat medewerkers, ook diegenen die niet zijn aangesloten bij een bond, de bijeenkomsten in diensttijd kunnen bezoeken. Maak daar dus vooral gebruik van.
 
Pensioen versus verlof
Gelet op de vragen en reacties over de nieuwe regeling die de bonden voorafgaand aan de bijeenkomsten al ter ore kwamen, lijken nu twee zaken door elkaar te lopen: het doel van de LFU-regeling en het gebrek aan vroegpensioenmogelijkheden, een doorn in het oog van collega’s en dat realiseren de bonden zich maar al te goed. De meeste oudere politiemedewerkers moeten tot ver na hun 60ste doorwerken. Belangrijke oorzaak zijn wetswijzigingen die leiden tot versobering van de pensioenen. De bonden oefenen flink druk uit op de politiek voor een goed pensioen en mogelijkheden voor vervroegde uittreding. Pensioen speelt dan ook een belangrijke en bepalende rol in de komende CAO-onderhandelingen.
 
Doel LFU-regeling: extra verlof
Het doel van de LFU-regeling daarentegen is politiemedewerkers vanaf het begin van hun loopbaan de mogelijkheid bieden naar eigen inzicht extra verlof op te nemen. Dat kan zijn voor extra vakantie of studietijd, vanwege extra zorgtaken (gezinsuitbreiding), in verband met dreigende overbelasting (sabbatical) of extra verlof voorafgaand aan het pensioen. Dat draagt eraan bij dat medewerkers hun werk gezond en veilig kunnen doen. Medewerkers kunnen dan immers zelf bepalen wanneer zij behoefte hebben aan extra verlof voor een langere periode.
 
Digitale ledenpeiling
De laatste bijeenkomst van de bonden om medewerkers te informeren over de LFU-regeling vindt plaats op vrijdag 21 april. Na deze informatieronde houdt elke bond afzonderlijk een digitale ledenpeiling en kunnen medewerkers zich op basis van de aan hen voorgelegde inhoud uitspreken over de regeling.
 
* De aanvangtijd op de James Wattstraat in Alkmaar op donderdag 13 april 2017 is gewijzigd! Deze is verplaatst naar 16.00 uur in veband met ziekte. 

 

De ANPV is lid van: