Nood? Bel: 06-53336074

Bijeenkomst onrust Waterpolitie LE

De ACP, ANPV en NPB houden maandag 19 juni een bijeenkomst voor de Waterpolitie Landelijke Eenheid. Met elkaar willen we daar bespreken of de acties “Boten aan de kant” worden voortgezet. Dit omdat het ruim twee maanden na het opschorten van de acties nog altijd onduidelijk is wat er wordt besloten over budgetneutraliteit en het tekort aan nautische functies. De korpschef moet hierover een eindoordeel geven en is hier naar verluidt negatief over geadviseerd door HRM.
 
De bijeenkomst begint maandag 19 juni om 10.00 uur op Politiebureau Landelijke Eenheid. Hoofdstraat 54, 3972 LB te Driebergen. Collega's zijn van harte welkom vanaf 9.30 uur.
 
De Waterpolitie Landelijke Eenheid besloot actie te voeren omdat zij niet toe wilden kijken terwijl hun vak kapot werd bezuinigd. Het korten op nautische functies raakte niet alleen het werk van de waterpolitie, maar ook de veiligheid van collega’s.
 
In samenspraak met de politiebonden ANPV, NPB en ACP werden daarom op 14 maart de boten aan de kant gelegd. In de tweeënhalve week die volgden, onthield de eenheidsleiding LE zich van een reactie. Vanuit de bonden werden zowel de eenheidsleiding als de korpschef voortdurend benaderd en bevraagd.
 
Ook in de media verschenen diverse artikelen, waarin het werk werd opgesomd dat bleef liggen. Slechts bij calamiteiten en een zoektocht naar een vermiste man op het Ketelmeer, voeren er nog boten uit. Watercontroles op bijvoorbeeld drugssmokkel, mensenhandel en onderbemande of te snel varende vaartuigen werden niet gehouden.
 
Er verscheen een intranetbericht van de eenheidsleiding LE, maar direct contact met de Waterpolitie (LE) bleef uit. Op 30 maart adviseerde de eenheidsleiding uiteindelijk om budgetneutraliteit los te laten, meer ambities te tonen bij controles in de binnenvaart en meer nautische functies in te richten. Daarop besloten de collega’s en bonden dat de grond voor het voeren van acties kwam te vervallen en er (voorlopig) weer uit kan worden gevaren.

De ANPV is lid van: