Nood? Bel: 06-53336074

Beloning politietop niet in verhouding

"Onvoorstelbaar" reageerde Geert Priem in het Algemeen Dagblad op de publicatie van een overzicht van "Grootverdieners" bij de Nationale Politie.
 
De inhoudelijke reactie van Geert:
Sinds 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens van toepassing op de salarissen van personen werkzaam in de (semi)publieke sector.
Dit betekent dat de maximale hoogte van de salarissen van topambtenaren vaststaat. Dit betekent echter niet dat men verplicht is om steeds de maximale grens op te zoeken. Ik ben absoluut de mening toegedaan dat een manager – ook binnen de overheid – recht heeft op een goed salaris dat recht doet aan zijn opleiding en ervaring. Dat dient wel gekoppeld te zijn aan de prestaties die worden geleverd. Uiteraard binnen de geldende wet- en regelgeving.
 
Bij de nationale politie kennen we diverse instrumenten waarmee de waardering wordt vastgesteld aan de hand van de functie en de beschrijving van werkzaamheden binnen deze functie. Wat nu via de pers bekend is geworden betreffende de beloning van de top van de nationale politie, zorgt voor veel onrust. Temeer nu blijkt dat koppeling van functie-werkzaamheden en waardering kennelijk niet wordt toegepast op de salarissen van de top.
Verder wekt het grote verbazing, dat deze salarissen kennelijk nog verder zijn verhoogd. Dit terwijl de werkvloer een jaar lang heeft moeten ‘knokken’ voor iedere eurocent in de nieuwe politie CAO.
 
Behalve dat we dit niet zo maar kunnen omkeren, immers het lijkt binnen de wet te passen, is het aan de betrokkenen hoe zij hier zelf mee omgaan en hun verantwoordelijkheid hierin nemen. Voorts is het aan onze politici in Den Haag om, m.b.t. de personeelskosten bij de nationale politie, waaronder óók de externe inhuur, actie te ondernemen.
 
,,De politietop zou het goede voorbeeld moeten geven. Voor agenten op straat is het onverteerbaar dat hun bazen meer verdienen dan de minister." 
 

De ANPV is lid van: