Nood? Bel: 06-53336074

Beantwoording reacties n.a.v. ledenraadpleging

Tijdens de ANPV ledenraadpleging is aan de stemmers de mogelijkheid geboden om digitaal een opmerking te maken
e/o om vragen te stellen over het cao voorstel. Hiervan is in beperkte mate gebruik van gemaakt. De afgelopen twee weken is getracht om de daarbij behorende leden en e-mail adressen te achterhalen. Iedereen waarbij dit gelukt is heeft inmiddels vanuit het Hoofdbestuur van de ANPV een reactie gekregen. Mocht u geen reactie hebben gehad dan was het niet mogelijk om uit de gegevens het juiste e-mail adres te
verkrijgen. Zou u het op prijs stellen om alsnog een reactie te krijgen neem dan contact op met ons secretariaat via:
secretariaat@anpv.nl met daarbij vermeld uw naam en gemaakte opmerking. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk
contact op.

De ANPV is lid van: