Nood? Bel: 06-53336074

ANPV UPDATE

Hoe staat de ANPV vlag erbij?

Er gaan geruchten dat de ANPV het moeilijk heeft of zelfs gaat fuseren. Het lijkt erop dat er mensen zijn die er voordeel uit denken te halen om dergelijke geruchten de wereld in te helpen.  De werkelijkheid is anders. De ANPV is springlevend en draaide volop mee in de CAO onderhandelingen. De belangenbehartiging heeft te kampen met zieken en daardoor enige achterstand opgelopen. Inmiddels is daaraan gewerkt. De vlag staat er steeds beter bij! 

Dat er intern zaken aangepakt moesten worden was vorig jaar al duidelijk. Daarom is Rubicon aan de slag gegaan om te onderzoeken wat er beter kan. Dat onderzoek heeft veel opgeleverd. Namelijk inzicht in de problemen en zicht op oplossingen. 

Zoals bekend hebben kaderleden zaken aangekaart die niet goed gingen. Door de rijksrecherche is toen een onderzoek ingesteld en 2 mensen zijn als verdachte gehoord. Door Rubicon is op verzoek van bestuur en afdelingsvoorzitters verder gekeken. Daaruit kwamen meer feiten naar boven die volgens het wetboek van strafrecht verboden zijn. Het bestuur is in overleg met justitie en VIK over de aanpak van deze zaken. Niet integer gedrag en strafbare feiten worden niet getolereerd. Daarvan zal mogelijk aangifte van worden gedaan.

Inmiddels zijn er nieuwe mensen gevonden voor het hoofdbestuur en wordt nog gezocht naar kandidaten. Enkele afdelingsvoorzitters helpen momenteel mee om het werk op het ANPV bureau te doen zolang het hoofdbestuur niet compleet is.

 

Algemene ledenvergadering

Op 12 december 2018, 11.00 tot 15.00 uur is er een algemene ledenvergadering. Daar zal het gehele Hoofdbestuur aftreden en zullen de nieuwe kandidaat bestuursleden worden voorgesteld en kan er worden gestemd voor een nieuw Hoofdbestuur.

 

Belangenbehartigers

De ANPV wil er zijn voor haar leden. Belangenbehartiging is daar een belangrijk onderdeel van. Belangenbehartigers krijgen een interne opleiding van de ANPV. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Mocht je belangstelling hebben om hierbij aan te sluiten, dan kun je informatie opvragen bij Leo Ponsen. Leo.Ponsen@anpv.nl.

 

Ledenwervers

Een vakbond bestaat dankzij haar leden. Leden komen soms vanzelf. Vaak moeten ze worden benaderd. Daarvoor zijn er op de politieacademies wervingsdagen waar de vakbonden zich mogen presenteren en leden kunnen werven. Om op die dagen reclame te kunnen maken voor de ANPV zijn er enthousiaste leden nodig om uit te leggen dat de nieuwe collega’s welkom zijn bij de ANPV. Het kan allemaal als vakbondsuren in BVCM worden gezet. Het kost geen vrije tijd of vakantie!

De eerste werversbijeenkomst van 2019 zal plaatsvinden op 16 januari aan de Ametisthorst 20 te Den Haag. Voor extra informatie kan je contact opnemen Mitchell Scheers 06-13356166.

De ANPV is lid van: