Nood? Bel: 06-53336074

ANPV reactie op besluit gemeenteraad Rotterdam

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad van Rotterdam een ingediende motie van Leefbaar Rotterdam

verworpen. In deze motie wilde men een uitspraak van de Raad van de gemeente Rotterdam over het feit

dat de politie Rotterdam als ‘niet racistisch’ werd aangemerkt.

Deze motie werd met 25-20 verworpen waarbij de conclusie dan ook is dat de politie in Rotterdam dus wél

als racistisch wordt aangemerkt door een meerderheid van deze gemeenteraad.

 

Het kan niet zo zijn dat deze uitspraak op deze wijze alle collega’s binnen de eenheid Rotterdam raakt.

Om die reden heeft het Hoofdbestuur van de ANPV dan ook besloten om een schriftelijke reactie te geven

naar zowel het College van B&W alsmede de gemeenteraad van de gemeente Rotterdam.

De ANPV is lid van: