Nood? Bel: 06-53336074

ANPV in gesprek over Professioneel fit : eisen zijn aangepast!

Bij de invoering van professioneel fit binnen het lesprogramma van de politieacademie, medio april 2016, stroomden er bij ons veel vragen en klachten binnen van politiestudenten. Deze extra fitheidstoets bestaat uit het afleggen van een parcours waarin squats, push-ups, sit-ups, burpees , pull-ups, roeien en hardlopen zijn  inbegrepen.

Politiestudenten werden niet of nauwelijks begeleid naar het afleggen van deze toets. Doormiddel van een app op de smartphone kon een student trainen en naar het toets moment toewerken. De binnengekomen vragen richtte zich met name op de gestelde eisen. Hierin was geen rekening gehouden met man/vrouw en leeftijden.  Daarnaast bleek dat de eisen bij defensie, voor ditzelfde parcours, vele malen lager lag.

Reden voor de ANPV om het gesprek aan te gaan met de eindverantwoordelijken. Dit heeft erin geresulteerd dat men vorige week de eisen op landelijk niveau heeft aangepast. Zo is er onderscheid tussen man/vrouw, leeftijden en daarbij de te behalen resultaten.

De ANPV is groot voorstander van fitte politiemensen en ondersteund dergelijke initiatieven en toetsen. Echter wel op een verantwoorde en reële wijze. Met het aanpassen van de toets zijn wij dan ook zeer verheugd! 

De ANPV is lid van: