Nood? Bel: 06-53336074

ALV ANPV afdeling Den Haag

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING ANPV, AFDELING DEN HAAG

 

Het bestuur van de ANPV, afdeling Den Haag, nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering die op woensdag 9 maart 2015 plaats zal vinden.

De vergadering zal worden gehouden in De Yp aan de Katschiplaan 10 te Den Haag.

Aanvang van de vergadering is 20.00 uur. De agenda zal er als volgt uitzien.

 

A G E N D A

1.         Opening

2.         Vaststellen agenda

            a. mededelingen

            b. ingekomen stukken

            c. aanvullende agendapunten

3.         Notulen A.L.V. 2015

4.         Jaarverslag door secretari

5.         Spreker uit het Algemeen Bestuur

6.         Voortgang Nationale Politie

7.         Afvaardiging naar Algemene Ledenvergadering ANPV 2016                               

8.         W.v.t.t.k.       

9.         Rondvraag

10.       Sluiting

 

 *          Het jaarverslag van de secretaris wordt voor de vergadering uitgereikt aan de aanwezigen.

 

Namens het bestuur van de ANPV

Afdeling Den Haag

 

Rob Bongers

 (voorzitter)

 

De ANPV is lid van: