Nood? Bel: 06-53336074

Algemene Vergadering ANPV kiest nieuw Hoofdbestuur

Tijdens de vandaag gehouden 115e Algemene Vergadering van de ANPV is uitvoering gegeven aan één van

de aanbevelingen uit het interne onderzoek zoals dat deze zomer is uitgevoerd, namelijk dat het hele zittende

Hoofdbestuur van de ANPV af zou treden. En dat daarop aansluitend een nieuw Hoofdbestuur gekozen zou

worden. Hierbij was de optie dat één of meerdere leden van het afgetreden Hoofdbestuur ook zitting kon

nemen in het nieuwe bestuur.

Xander Simonis is vandaag met unanieme stemmen benoemd tot voorzitter van de ANPV. Tevens zijn de

volgende nieuwe bestuursleden gekozen: Florence Gerritsen, Mitchell Scheers, Wouter Westdijk en Kees

Wijnen.

De Algemene Vergadering van de ANPV heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt om één van de afgetreden

Hoofdbestuursleden, Hans Schoones, opnieuw te verkiezen in het nieuwe bestuur.

 

Wij wensen de nieuw gekozen bestuursleden heel veel succes toe met hun nieuwe werkzaamheden.

De ANPV is lid van: